REKLAMA

UKE wznawia przetarg na 450 MHz

Aktualizacja 19.01 10:49

Jak nas poinformował dodatkowo UKE, w październiku ubiegłego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę Orange Polska na decyzję regulatora o uchyleniu rezerwacji 450 MHz dla operatora, co było prawno-administracyjnym efektem braku porozumienia między stronami w sprawie opłaty za prolongatę. Sądowe umocowanie decyzji UKE było jednym z powodów wznowienia postępowania przetargowego. Drugim ma być pozyskanie dodatkowych zasobów radiowych w paśmie 450 MHz do przydzielenia w wyniku postępowania.

– ł.d.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ogłosił drugą rundę konsultacji warunków przetargu na ogólnokrajową rezerwację częstotliwości w paśmie 450 MHz. Do rozdysponowania jest blok 2x5 MHz, a rezerwacja ma być ważna do 31 maja 2033 r. Pierwsza runda konsultacji, która dotyczyła przetargu na pasmo wykorzystywane w przeszłości przez Orange została ogłoszona w kwietniu ub.r., a potem proces przetargu wstrzymano.

UKE zdecydował się teraz zwiększyć oferowany zasób częstotliwości z 2x4,5 MHz do 2x5 MHz. Oferowany w potencjalnym przetargu zakres obejmuje częstotliwości, które do kwietnia ub.r. wykorzystywało Orange do świadczenia usług w technologii CDMA, powiększone o częstotliwości używane przez wąskopasmowe dyspozytorskie systemy radiokomunikacji ruchomej lądowej. Wystawiony na sprzedaż blok 2x5 MHz może być wykorzystywany do świadczenia usług w technologii LTE, tak jak to ma miejsce m.in. w Finlandii i Norwegii.

W przetargu uczestniczyć będą mogły podmioty, które w latach 2014-2016 w infrastrukturę telekomunikacyjną lub rozwój własnej sieci radiowej zainwestowały nie mniej niż 100 mln zł i wniosą wadium w wysokości 2,88 mln zł.

W czasie oceny ofert uwzględniane będą trzy kryteria. Najważniejszym będzie wysokość zadeklarowanej kwoty (do zdobycia jest 250, czyli 56 proc. wszystkich punktów), zachowanie warunków konkurencyjności (100 pkt. – 22 proc. wszystkich) i wiarygodność finansowa (100 pkt. – 22 proc. wszystkich).

Zadeklarowana kwota nie może być niższa niż 56,35 mln zł (w przetargu z kwietnia 2017 r. było to również 56,35 mln zł). Jak wyjaśnia UKE, minimalna kwota „wskazana została przez biegłego jako najniższy z trzech wariantów wyceny częstotliwości z pasma 450 MHz, opartej na wycenie bezpośredniej wartości tego pasma”.

Projekt dokumentacji przewiduje, że podmioty należące do jednej grupy kapitałowej, mogą złożyć tylko jedną ofertę.

W projekcie określono 14 obszarów, na których termin rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości obejmujących 2x0,5 MHz (zakres 457,0-457,5 MHz oraz 467,0-467,5 MHz) może być późniejszy niż dzień doręczenia rezerwacji częstotliwości. W trzech obszarach będzie to 2018 r., w dwóch – 2020 r., w dwóch – 2021 r., w dwóch – 2024 r., w dwóch – 2025 r., w dwóch – 2026 r., a w jednym – 2027 r.

UKE tłumaczyło wstrzymanie postępowania przetargowego faktem, iż Orange Polska zaskarżył sądownie decyzję o nieprzyznaniu mu prolongaty częstotliwości. Operator nie chciał zaakceptować kwoty 115 mln zł, jakiej oczekiwał regulator.

REKLAMA