REKLAMA

UKE ureguluje dostęp do gruntów leśnych?

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował plan zamówień publicznych na 2019 r. Jeden z planowanych punktów, to projekt pod nazwą: „Wsparcie Prezesa UKE w przygotowaniu wytycznych do określania warunków udostępnienia nieruchomości znajdujących się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w celu umieszczenia na nich obiektów i urządzeń telekomunikacyjnych”.

Z perspektywy wielu operatorów, budujących sieci na obszarach wiejskich, współpraca z nadleśnictwami jest niełatwa, a jej zasady niejednolite na terenie kraju, chociaż Lasy Państwowe są przedsiębiorstwem ogólnopolskim. W ubiegłym roku wyniki ankiety na ten temat opublikowała Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej.

Wytyczne, jakie planuje określić UKE oparte są na art. 35a megaustawy, który zakłada prawo regulatora do uzyskania od zarządców nieruchomości informacji o zasadach dostępu do ich własności i ewentualnego określenia tych zasad w myśl art. 30.

Rozpoczęcie postępowania na wsparcie opracowania wytycznych przewidywane jest na kwiecień, a wykonanie analizy na październik bieżącego roku. Wytyczne nie mają charakteru ścisłej regulacji, ale nie stosowanie się do nich może taką regulację wywołać.

Lasy Państwowe to jedno w większych przedsiębiorstw państwowych w Polsce. Zarządzają ponad 7,6 mln ha areału leśnego, zatrudniają 25 tys. osób i generują ok. 9 mld zł rocznego przychodu, głównie ze sprzedaży drewna. Podlegają Ministerstwu Środowiska.

REKLAMA