UKE zmienia projekt decyzji o dostępie do budynku dla SAV

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął ponowne konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla SAV, sieci kablowej z Białegostoku, do nieruchomości przy ul. Jurowieckiej 11 w celu zapewnienia usług  telekomunikacyjnych.

Pod koniec ubiegłego roku regulator opublikował już projekt decyzji, który umożliwiał SAV m.in. wykonanie światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej w budynku. Jednak w styczniu tego roku deweloper, tj. spółka Apartamenty Jagiellońskie z Białegostoku, poinformował regulatora, że na nieruchomości zawiązała się wspólnota mieszkaniowa. Tym samym deweloper utracił na rzecz powstałej wspólnoty mieszkaniowej status strony postępowania. 

UKE wszczął więc ponownie postępowanie. SAV natomiast w czerwcu 2023 r. wycofał wniosek w zakresie żądania budowy własnej światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej w budynku. Operator nie tłumaczył dlaczego, a UKE nie wnikał. Można przypuszczać, że SAV porozumiał się w tej sprawie ze wspólnotą, bowiem budynek został wyposażony w infrastrukturę telekomunikacyjną zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem w tej sprawie i SAV prawdopodobnie będzie mógł ją wykorzystać. 

Ostatecznie więc zgodnie z projektem decyzji SAV jest uprawniony do:

  • wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku w technologii światłowodowej,
  • korzystania z punktu styku w budynku.