REKLAMA

UOKiK stwierdził pozycję dominującą UPC – MMPL. Przedłuża badanie fuzji

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o konieczności przedłużenia badania planowanej fuzji UPC Polska z Multimediami Polska (MMPL). Postępowanie zostanie formalnie przedłużone o kolejne 4 miesiące.

– Analiza wniosku wykazała, że w wielu miejscowościach łączny udział UPC i Multimedia Polska przekracza 40 proc., od których prawo ochrony konkurencji domniemywa posiadanie pozycji dominującej. Istnieje zatem uzasadnione prawdopodobieństwo, że koncentracja może doprowadzić do istotnego ograniczenia konkurencji, dlatego postępowanie zostało przedłużone – podał UOKiK w komunikacie prasowym.

Zgodni z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów władze antymonopolowe powinny przeciwdziałać powstawaniu lub umocnieniu się podmiotu o dominującej pozycji na rynku, czyli kontrolującego 40 proc. udziałów.

UOKiK podaje, że pozycja potencjalnie połączonych sieci kablowych badana jest na rynku płatnej telewizji oraz na rynku szerokopasmowego dostępu do internetu. W komunikacie nie podano w jaki sposób badany były te rynki (pod względem liczby abonentów, czy przychodów), ani w jaki sposób dokładnie je zdefiniowano.

Kiedy w 2011 r. UOKiK analizował przejęcie przez UPC sieci Aster, stwierdzając przekroczenie przez połączone podmioty pozycji dominującej, nakazał UPC sprzedaż zdublowanej sieci dostępowej, ale nie nakazał sprzedaży bazy abonenckiej.

Ewentualne środki zaradcze zależą nie tylko od samego faktu zajęcia pozycji dominującej, ale także liczby lokalnych rynków, na których to zostanie stwierdzone, jak również łącznych udziałów w rynku, jakie będą kontrolować połączone podmioty.

Ustawa o ochronnie konkurencji stanowi, że postępowanie wyjaśniające w sprawie koncentracji „nie powinno” trwać dłużej, niż 5 miesięcy, a więc teoretycznie w przypadku UPC/MMPL nie powinno trwać dłużej, niż do początku maja. Badanie przejęcia Astera trwało jednak 9 miesięcy, a dotyczyło tylko dwóch (choć dużych) rynków lokalnych.

Liberty Global, właściciel UPC Polska, ustalił w październiku 2016 r. zakup Multimediów za 760 mln dolarów.