REKLAMA

UOKiK wspiera regulowany dostęp do budynków SM Winogrady

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował stanowiska w procesie konsultacji projektu decyzji regulacyjnej zastępującej umowę o współpracy pomiędzy siecią kablową Inea a Spółdzielnią Mieszkaniową Winogrady z Poznania.

Przypomnijmy, że decyzja (w reżimie art.139 Pt) ma umożliwić Inei budowę jej własnej infrastruktury kablowej na całym obszarze zarządzanym przez spółdzielnię. Dzisiaj operator dysponuje własną siecią tylko na niewielkiej części zasobów spółdzielni, a ponadto dzierżawi częstotliwości w sieci spółdzielnianej, co jednak jest przedmiotem sporu pomiędzy stronami.

Pośród dosyć oczywistych co do treści stanowisk Inei i SM Winogrady warto wskazać stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, które wspiera projekt decyzji UKE. Urząd antymonopolowy przypomina, że wydał decyzję zakazującą spółdzielni nadużywanie swojej pozycji na lokalnym rynku telekomunikacyjnym poprzez uniemożliwianie innym operatorom (Inei) lokowania ich urządzeń telekomunikacyjnych w zasobach budynkowych spółdzielni. Decyzja ta była przedmiotem odwołania SM Winogrady, które sąd oddalił, niemniej jego werdykt nie jest jeszcze prawomocny.

REKLAMA

Spółdzielnia mieszkaniowa w swoim stanowisku krytykuje od strony formalnej projekt decyzji UKE oraz sugeruje, że regulator w swoich działaniach faworyzuje Ineę.