AKCJA SPOŁECZNA

Usieciowianie GOK-ów zaczyna się od szkoleń

Ministerstwo Cyfryzacji zachęca do składania wniosków w konkursie w ramach działania 3.2 POPC „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” związanym cyfryzacją Gminnych Ośrodków Kultury (GOK). Nabór wniosków ruszył 30 czerwca i trwa do końca lipca, a na 11 lipca zaplanowano szkolenie dla wszystkich, którzy chcą złożyć wniosek o dofinansowanie, ale nie wiedzą jak to zrobić. A na ten cel przeznaczono 100 mln zł. Łącznie zostaną wybrane 73 projekty – po jednym w każdym NUTS3 (każdy z nich składa się z kilku powiatów).

Dofinansowanie otrzymają ci wnioskodawcy, którzy zadeklarują największą liczbę gminnych samorządowych instytucji kultury w projekcie oraz spełnią kryteria konkursowe. Podmiot, który wygra w danym NUTSie, zorganizuje szkolenia pracownikom gminnych samorządowych instytucji kultury. Ich celem jest podniesienie ich kompetencji w takim stopniu, aby to oni mogli samodzielnie lub w asyście trenera przeprowadzić szkolenia dla dzieci i młodzieży. To podmiot, który wygra na danym obszarze, zakupi sprzęt do realizacji szkoleń. Komputery, tablety, drukarki 3D i inne wyposażenie po zakończeniu projektu pozostanie w ośrodkach kultury na stałe.

W ogłoszonym konkursie na szkolenia i zakup sprzętu mogą uczestniczyć:

  • organizacje pozarządowe,
  • partnerstwa organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego (JST),
  • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku,
  • instytucje publiczne z obszaru nauki,
  • instytucje publiczne z obszaru kultury,
  • instytucje publiczne z obszaru edukacji, szkoły wyższe,
  • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami.

Resort przypomina, że podłączenie wszystkich GOK-ów do szerokopasmowego internetu, szkolenia z kompetencji cyfrowych, doposażenie ośrodków w sprzęt cyfrowy – to główny cel programu realizowanego wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

– Dostęp do szybkiej sieci ma dziś tylko około tysiąca placówek – głównie w większych ośrodkach. Drugi tysiąc wymaga podłączenia i tym chcemy się zająć – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Jeszcze w tym roku do szybkiego internetu podłączymy 450 ośrodków. Podpisaliśmy już odpowiednie porozumienie z siedmioma operatorami telekomunikacyjnymi. Kolejne podłączenia będą realizowane w ramach kolejnego konkursu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – dodaje Marek Zagórski.

Obecnie resort cyfryzacji i CPPC szukają środków na budowę infrastruktury internetowej dla GOK-ów. Mogą one zostać np. przesunięte z 2. osi POPC.

– Rozumiemy znaczenie, jakie Gminne Ośrodki Kultury pełnią w społecznościach lokalnych. Chcemy im dać narzędzia, które są niezbędne we współczesnym świecie – mówi minister Marek Zagórski. – Dalszy rozwój GOK-ów powinien być oparty m.in. na rozwoju kompetencji cyfrowych. Tym bardziej, że cyfryzacja GOK-ów to jeden z wielu projektów, jaki rząd realizuje dla rozwijania kompetencji cyfrowych – dodaje.