REKLAMA

Vectra dostała więcej czasu na sprzedaż sieci

Operator uzyskał od UOKiK decyzję o przedłużeniu terminu na realizację obowiązku zbycia lokalnych sieci w ośmiu miastach, co było warunkiem akceptacji nabycia Multimediów Polska na początku 2020 r. Rzadko podejmowana przez organ regulacyjny decyzja o prolongacie wskazuje, że zarząd Vectry dostał niełatwe zadanie do zrealizowania. Z jednej strony wiadomo, że niektóre sieci już sprzedał, niewykluczone, że udało się to także z kolejnymi. Z drugiej jednak strony Vectra sugeruje urzędowi antymonopolowemu anulowanie obowiązku sprzedaży pozostałych jeszcze sieci.

Sądząc z efektów, UOKiK postawił przed zarządem Vectry trudne zadanie.
(źr. TELKO.in)

– Prezes UOKiK wydał decyzję zmieniającą termin realizacji nałożonego na Vectra warunku strukturalnego [sprzedaży sieci red.] – odpowiedziało na nasze pytanie biuro prasowe Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji, odsyłając jednocześnie do publicznie dostępnej decyzji datowanej na 17 lutego bieżącego roku. Z jej treści usunięto „wrażliwe” informacje, a więc nie wiadomo dokładnie, ile czas więcej dostała Vectra na spełnienie warunku UOKiK. Skoro jednak pierwotny termin ustalono na prawie 24 miesiące, to zapewne prolongata to co najmniej kilka miesięcy.

O przedłużenie terminu realizacji „warunku strukturalnego” spółka wystąpiła na początku grudnia ubiegłego roku. Vectra uzasadniała, że na etapie due dilligence Multimediów Polska trudno jej było uzyskać dokładne informacje na temat aktywów, które na mocy decyzji UOKiK miały być przedmiotem sprzedaży. Dokładne rozpoznanie i przygotowania do wydzielenia rozpoczęto dopiero po wydaniu warunkowej zgody UOKiK na przejęcie Multimediów. W efekcie dopiero pod koniec grudnia 2020 r. (czyli w niespełna rok od uzyskania decyzji regulacyjnej) dokonano formalnego wydzielenia i alokacji lokalnych sieci do spółek Multimedia Capital One (sieci w miastach Kwidzyn, Łowicz, Olsztyn, Ostróda i Stargard) oraz Multimedia Capital Two (sieci w Pruszczu Gdańskim i Pogórzu). Nie było potrzeby dokonywania alokacji sieci w Gorzowie Wielkopolskim, ponieważ tutaj działała odrębna spółka zależna Jim-Sat, którą w ubiegłym roku kupił włocławskim Sat-Film.

We wniosku do UOKiK o prolongatę Vectra podała, że na początku 2021 r. wysłano do potencjalnie zainteresowanych nabywców teasery informacyjne, a do końca maja zawarto niezbędne umowy o poufności i rozpoczęto właściwe negocjacje. W kolejnych rundach trwających od maja do lipca ub.r. Vectra udostępniała zainteresowanym szczegółowe dane i dokumenty na temat sprzedawanych sieci. Z treści decyzji UOKiK o prolongacie można wnosić, że wiążące oferty zakupu złożyło dwóch (lub trzech, co mniej prawdopodobne) inwestorów pośród których Sat-Film jest wymieniony z nazwy. Na etapie wydawania przez UOKiK decyzji o prolongacie było już publicznie wiadomo, że włocławski operator porozumiał się z Vectrą. Nie wiadomo jednak, kto może być drugim nabywcą, i czy zawarto z nim już jakieś porozumienie.

Ciekawa jest także jedna z okoliczności, na którą powołuje się Vectra we wniosku o prolongatę terminu realizacji warunku strukturalnego – umiarkowane zainteresowanie sprzedawanymi przez nią sieciami.