REKLAMA

Vectra umocniła się w Gdańsku

Druga co do wielkości sieć kablowa w Polsce umocniła się na terenie Gdańska, przejmując lokalnego operatora telekomunikacyjnego firmę Biall-Net. O zmianach w ubiegłym miesiącu zostali poinformowani abonenci Gdańskiej sieci. Strony transakcji nie chcą nic o niej powiedzieć. Można szacować, że kosztem kilkunastu milionów złotych Vectra nabyła kilka tysięcy gniazd abonenckich.

Biall-Net działa w kilku rejonach Gdańska oraz w podgdańskim Otominie. Operuje siecią ethernet oraz optyczną, na której świadczy komplet usług telekomunikacyjnych. W 2014 r. spółka wygrała konkurs na realizację części projektu budowy regionalnej sieci szerokopasmowej w województwie pomorskim.

Założycielem spółki jest dawny prezes Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej Arkadiusz Binder. Udziałowcem zaś była powiązana z osobą założyciela firmą Biall – dystrybutor urządzeń elektrotechnicznych.