REKLAMA

W 2018 r. Asta-Net miała 7,4 mln zł przychodów z projektów unijnych

O blisko 15 proc. do niemal 49,7 mln zł wzrosły ubiegłoroczne przychody spółki Asta-Net, operatora telewizji kablowej działającego w północnej Wielkopolsce - wynika ze sprawozdania finansowego za 2018 r. złożonego przez spółkę w KRS.

Ubiegłoroczne przychody Asta-Net z usług telewizji kablowej wyniosły 26,2 mln zł (wzrost w porównaniu z 2017 r. o blisko 18 proc.), z usług dostępu do internetu - 20,9 mln zł (wzrost o 14 proc.), a z usług telefonicznych - ponad 1,6 mln zł (spadek o prawie 8 proc.). Przychody z ukończonych lub realizowanych projektów wspieranych środkami Unii Europejskiej wyniosły w ub.r. niemal 7,4 mln zł.

Operator odnotował w ub.r. spadek zysku operacyjnego o 57 proc. do 2,9 mln zł i zysku netto o 70 proc. do 1,4 mln zł. 

Na spadek zysków wpływ miał wysoki 68 proc. wzrost kosztów energii (do niemal 4,4 mln zł), wzrost wynagrodzeń o 34 proc. (do 5,8 mln zł), a także 19 proc. wzrosty amortyzacji i podatków i opłat (odpowiednio do 14,4 mln zł i 12,4 mln zł).

W sprawozdaniu z działalności zarząd informuje, że w ub.r. spółka wybudowała dostępy do ponad 8 tys. gospodarstw domowych, a plany na ten rok mówią o budowie 12 tys. dostępów.

Bilans za 2018 r.

Rachunek zysków i strat za 2018 r.

Rachunek przepływów pieniężnych za 2018 r.

Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie zarządu