REKLAMA

W 2018 r. Cyfrowy Polsat zakończy refarming pasma 900 MHz i 2100 MHz

Wprowadzenie w unijnym roamingu zasady RLAH zmniejszyło w III kwartale 2017 r. EBITDA grupy Cyfrowego Polsatu o 62 mln zł. Operatorowi coraz trudniej idzie też zdobywanie klientów usług internetu mobilnego – w trzech letnich miesiącach 2017 r. nie udało mu się przełamać  trendu spowolnienia wzrostu liczby internetowych SIM wykorzystywanych przez klientów kontraktowych.

 
Źr. TELKO.In

Wprowadzenie w unijnym roamingu zasady RLAH zmniejszyło w III kwartale 2017 r. EBITDA grupy Cyfrowego Polsatu o 62 mln zł. Operatorowi coraz trudniej idzie też zdobywanie klientów usług internetu mobilnego – w trzech letnich miesiącach 2017 r. nie udało mu się przełamać  trendu spowolnienia wzrostu liczby internetowych SIM wykorzystywanych przez klientów kontraktowych.

Wyniki telekomunikacyjnej części grupy Cyfrowego Polsatu, w tym głównie Polkomtela stały w III kwartale przede wszystkim pod znakiem zmian w unijnym  roamingu. Wprowadzenie zasady roam-like-at-home zmniejszyło EBITDA grupy w III kw. 2017 r. o 62 mln zł.

Z raportu kwartalnego grupy Cyfrowego Polsatu wynika, że w III kw. przychody z usług roamingowych (detalicznych i hurtowych) były o 21 mln zł niższe niż rok wcześniej, zaś ich koszty wzrosły o 41 mln zł. Spółka podtrzymuje prognozę, że negatywny wpływ RLAH na przychody detaliczne grupy od lipca 2017 r. do końca czerwca 2018 r. przekroczy 100 mln zł. Jak poinformowano w raporcie, „Polkomtel aktywnie przystąpił do renegocjowania swoich bilateralnych umów z poszczególnymi partnerami roamingowymi”.

RLAH miał negatywny wpływ na średnie miesięczne przychody od klienta grupy, czyli ARPU, które obejmują zarówno przychody z usług mobilnych (głosowych i dostępu do internetu), jak i telewizyjnych, a także innych usług sprzedawanych w ramach pakietów smartDOM. W III kw. w przypadku klientów usług kontraktowych ARPU było o 0,2 proc. niższe niż w tym samym okresie 2016 r.

Przy założeniu stabilnych przychodów roamingowych ARPU kontraktowe rosłoby w III kwartale 2017 r. o 1,2 proc. licząc rok do roku – twierdzi Cyfrowy Polsat. Dodaje, że oczekuje, iż „regulacja RLAH może przekładać się negatywnie na tempo wzrostu ARPU kontraktowego w kolejnych trzech kwartałach”.

Negatywnego wpływ RLAH nie widać w ARPU klientów usług pre-paid. W III kw. wyniosło ono 20,2 zł i było o 8 proc. wyższe niż rok wcześniej. Wzrost tego wskaźnika spółka tłumaczy związanym z obowiązkiem rejestracji kart SIM „oczyszczeniem bazy o tzw. one time user’ów” oraz wygaśnięciem promocji wprowadzonych, by zachęcić użytkowników pre-paid do rejestracji kart.

Cyfrowy Polsat w raporcie kwartalnym nie podał skonsolidowanych wyników grupy Polkomtel. Na konferencji prasowej poinformowano, że przychody grupy Polkomtela w III kw. wyniosły 1,689 mld zł, zaś EBITDA – 613 mln zł.

W raporcie kwartalnym poinformowała jedynie, że spadły przychody detaliczne z usług głosowych od klientów indywidualnych i biznesowych (głównie z powodu wprowadzenia RLAH, zmniejszenia liczby użytkowników usług pre-paid, a także dlatego, że grupa zmieniła na sprzedaż ratalną sposób oferowania klientom sprzętu). Jednocześnie wzrosły przychody detaliczne z usług internetowych oraz przychody hurtowe z rozliczeń międzyoperatorskich, w tym z roamingu krajowego i międzynarodowego. Rosły także przychody z ratalnej sprzedaży sprzętu (jednym z powodów było to, że klienci wybierali bardziej zaawansowane i droższe urządzenia końcowe). Spółka szacuje, że jedynie 68 proc. jej klientów usług mobilnych korzysta ze smartfonów.

Po stronie kosztów w części telekomunikacyjnej grupa odnotowała  niższą niż rok wcześniej amortyzację infrastruktury telekomunikacyjnej Polkomtela, co wynikało z zakończenia amortyzacji wybranych jej elementów. Wzrosły natomiast hurtowe koszty roamingu (po wprowadzeniu RLAH klienci zdecydowanie chętniej niż wcześniej korzystali z roamingu) oraz koszty rozliczeń międzyoperatorskich (co raz więcej klientów korzysta z taryf typu no limit, co zwiększa ruch). Cyfrowy Polsat poinformował także o wzroście kosztów dystrybucji, marketingu, obsługi i utrzymania klienta.

W końcu III kw. grupa Cyfrowego Polsatu obsługiwała 11,464 mln kart SIM, w tym 8,648 mln kart klientów kontraktowych. Liczba SIM kontraktowych była o 3 proc. niższa niż w końcu września 2016 r. i o 0,7 proc. niż w końcu czerwca 2017 r. Liczba SIM kontraktowych wzrosła o 3,7 proc. w skali 12 miesięcy i o 0,7 proc. licząc kwartał do kwartału.

W końcu września grupa obsługiwała 1,975 mln kart SIM przeznaczonych do dostępu do internetu, w tym 1,783 mln SIM klientów usług kontraktowych. W trzech letnich miesiącach 2017 r. utrzymał się obserwowany od kilku kwartałów trend spowolnienia wzrostu liczby internetowych SIM wykorzystywanych przez klientów kontraktowych. Ich liczba w końcu września była o 0,6 proc. wyższa niż trzy miesiące wcześniej.

Liczony rok do roku spadek liczby obsługiwanych SIM spółka tłumaczy oczyszczaniem bazy SIM pre-paid wynikającym z obowiązku ich rejestracji. Liczba SIM pre-paid we wrześniu 2017 r. była o 19,1 proc. niższa niż rok wcześniej.

Należy pamiętać, że Cyfrowy Polsat w raporcie kwartalnym podaje tylko aktywne zarejestrowane SIM, to znaczy takie, z których w ciągu ostatnich 90 dni wykonano płatną usługę lub odebrano płatne połączenie. Do Głównego Urzędu Statystycznego Polkomtel zaraportował 11,3 mln kart SIM, w tym 3,3 mln pre-paid.

Spółka w raporcie kwartalnym nie podała informacji o aktualnym zasięgu sieci LTE i LTE-A. Ujawniła, że w końcu września w sieci działało blisko 9,8 tys. nadajników LTE.

– Inwestycje w rozwój naszej sieci LTE prowadzone są przede wszystkim w oparciu o obecnie posiadane i wykorzystywane częstotliwości z zakresu 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz i 2600 MHz – stwierdzono w raporcie i zasygnalizowano, że refarming pasma 900 MHz i 2100 MHz, w wyniku którego część zasobów w tych zakresach zostanie przeznaczona dla technologii LTE i LTE-A zakończy się w 2018 r. Jak wyjaśniono na konferencji prasowej, w przypadku pasma 900 MHz w całym kraju na LTE może zostać przeznaczony blok 2x5 MHz, zaś w paśmie 2100 MHz refarming będzie wyspowy, a na potrzeby LTE i LTE-A przeznaczone będzie nie więcej niż 2 x 10 MHz.

Grupa poinformowała, że w pierwszych dziewięciu miesiącach roku jej klienci przetransferowali 525 PB danych, o 49 proc. więcej, niż w tym samym okresie 2016 r. oraz, że internetowa telewizja Ipla w III kw. 2017 r. miała średnio ok. 3 mln użytkowników miesięcznie, a w pierwszych trzech kwartałach roku wskaźnik ten wynosił ok. 3,3 mln.

W raporcie kwartalnym ujawniono, że 11 października 2017 r. Liberty Poland (spółka pośrednio zależna od Cyfrowego Polsatu) zawarła z firmami Coltex Rogala, Star Telecom i R.S. Trading Lachowscy warunkową umowę kupna 100 proc. udziałów spółki Coltex ST za 27,5 mln zł. Coltex ST prowadzi działającą w kilkudziesięciu miejscowościach sieć salonów sprzedaży usług Polkomtela.

Raport kwartalny Cyfrowego Polsatu KPI Cyfrowego Polsatu Prezentacja do raportu kwartalnego