REKLAMA

W 2018 r. EBITDA Toya spadła

W 2018 r. koszty Toya, operatora CATV rosły szybciej niż przychody. W efekcie spółka odnotowała spadek zysku netto o ponad 58 proc. do 7,9 mln zł - wynika ze sprawozdania finansowego operatora działającego w województwie łódzkim, a także m.in. w Krakowie, Piszu i na Podkarpaciu spółki.

W ub.r. spółka miała niemal 186 mln zł przychodów o prawie 9,4 mln zł więcej niż raportowała w wynikach za 2017 r. Z informacji dodatkowej wynika, że przychody telekomunikacyjne wyniosły w ub.r. 160,1 mln zł i były o 4,7 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Ubiegłoroczne koszty działalności operacyjnej były o niemal 23,5 mln zł wyższe niż raportowano w wynikach za 2017 r. Główne pozycje wzrostu kosztów to amortyzacja, wynagrodzenia, usługi obce oraz opłaty i podatki, w tym opłaty  z tytułu reemisji programów telewizyjnych oraz opłaty z tytułu licencji programowych. Wzrost kosztów został częściowo zrekompensowany rozwiązaniem rezerwy - 5,8 mln zł - na zobowiązania.

Toya w ub.r. osiągnęła blisko 11,5 mln zł zysku operacyjnego i niemal 35,5 mln zł EBITDA. W sprawozdaniu za 2017 r. raportowała niemal 18,3 mln zł zysku operacyjnego i 37,7 mln zł EBITDA.

Ze sprawozdania z działalności wynika, że poza budową współfinansowanych ze środków unijnych z działania 1.1 POPC sieci FTTH (mają docierać do 40 tys. gospodarstw domowych) spółka planuje wybudowanie w najbliższych latach łączy docierających do ponad 50 tys. domostw w Łodzi, Krakowie, Piotrkowie, Pabianicach, Przemyślu, Piszu, Mysłowicach oraz miejscowościach o charakterze wiejskim w sąsiedztwie Łodzi, w gminach: Ksawerów, Nowosolna, Aleksandrów Łódzki, Andrespol i Pabianice. W zdecydowanej większości mają być to łącza FTTH z przepływnością do 2,5 Gb/s. Ponadto w sprawozdaniu poinformowano, że operator rozpoczął prace „nad projektem 4K UHD (platforma, programing, headend)”.

Sprawozdanie finansowe za 2018 r.
Sprawozdanie z działalności
Informacja dodatkowa