W 2020 r. Premium Mobile zaczął generować gotówkę

O ponad 29 proc. do niemal 73,5 mln zł wzrosły w ub.r. przychody Premium Mobile, MVNO przejętego w tym roku przez Polkomtel. Operator ponosił nadal straty, ale zaczął generować – niewielkie, bo niewielkie – dodatnie przepływy z działalności operacyjnej.

Strata spółki na sprzedaży wyniosła 9,3 mln zł i była o 39 proc. niższa niż rok wcześniej. Strata na poziomie operacyjnym wyniosła 13 mln zł wobec niemal 19,5 mln zł straty rok wcześniej. Na poziomie netto spółka miała prawie 13,5 mln zł straty (rok wcześniej – nieco ponad 19 mln zł straty).

Na zmniejszenie strat wpływ miało to, że koszty operacyjne, które w 2020 r. wyniosły 82,8 mln zł rosły wyraźnie wolniej niż przychody. Koszty zwiększyły się o niespełna 15 proc. Ich największą pozycją były usługi obce – 73,9 mln zł (wzrost o 17,7 proc.) – i wynagrodzenie (4,7 mln zł (wzrost o wzrost o niemal 40 proc.)). Wynagrodzenie zarządu po wzroście o 224 proc. wyniosło w ub.r. prawie 951,6 tys. zł.

Po uwzględnieniu ubiegłorocznej straty netto kapitał własny spółki stopniał do niespełna 224,5 tys. zł. Zarząd operatora uważa, że jego działalność nie jest nie zagrożona, a spółka ma „wystarczające środki pieniężne w celu samofinansowania oraz bieżącego regulowania wymagalnych zobowiązań, zarówno w ciągu co najmniej kolejnych 12 miesięcy od dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego jak i w długim terminie, bez konieczności sięgania do zewnętrznych źródeł kapitału”.

W 2020 r. przepływy Premium Mobile z działalności operacyjnej przekroczyły 403 tys. zł. Rok wcześniej były ujemne i wynosiły minus 17,6 mln zł. Były wyższe niż ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej, a ponieważ spółka miała zerowy wynik na przepływach finansowych środki pieniężne jakimi dysponowała spółka w końcu roku (4,366 mln zł) były o prawie 260 tys. zł wyższe niż te z końca 2019 r.

Z not do sprawozdania finansowego wynika, że spółka zmienia rok finansowy. Obecny – trwający 23 miesiące – skończy się 30 listopada 2022 r.

Raport finansowy (zip z xlm)

Opinia biegłego

Sprawozdanie zarządu