REKLAMA

Intensywny rozwój technologiczny spowodował, że potrzeby klientów indywidualnych i firm w zakresie dostępu do internetu sięgają już dziś prędkości gigabitowych.

Stało się to na długo przed upływem terminów realizacji celów Europejskiej Agendy Cyfrowej, zgodnie z którymi do 2022 roku wszyscy obywatele Unii Europejskiej powinni mieć dostęp do szerokopasmowego internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s. Infrastruktura szerokopasmowa to jednak nie tylko sieci światłowodowe zapewniające internet gigabitowy użytkownikom, ale także wsparcie dla coraz liczniejszych w miastach sieci mobilnych, które dodatkowo rozwiną się wraz z budową sieci 5G. Ich prawidłowe funkcjonowanie nie będzie jednak możliwe bez odpowiedniej infrastruktury stacjonarnej, której dziś w Polsce brakuje.

Polski rynek telekomunikacyjny, mimo że jest jednym z najbardziej konkurencyjnych w Europie, jest również jednym z najbardziej regulowanych. Wprowadzenie kolejnych regulacji dostępowych w sektorze kablowym wpłynie znacząco na spadek inwestycji w rozwój infrastruktury gigabitowej.

Obniżenie poziomu inwestycji w kolejnych czterech latach może spowodować ubytek w przychodach Skarbu Państwa w wysokości 1,76 mld zł oraz stratę w PKB w wysokości 4,07 mld zł. Co więcej, przy szacunkowej kwocie obniżenia inwestycji o 1,4 mld zł, strata w dobrobycie społecznym wyniesie 7,73 mld zł. Dla obywateli, jak i biznesu, może to oznaczać opóźnienie cyfryzacji, mniejszą dostępność internetu gigabitowego oraz nowoczesnych cyfrowych usług.

Cykl „W STRONĘ SPOŁECZEŃSTWA GIGABITOWEGO” ma na celu naświetlenie tych problemów. Jego partnerem jest Polska Izba Komunikacji Elektronicznej.

PIKE zrzesza prawie 100 firm stanowiących integralną część polskiego rynku mediów elektronicznych. Do izby należą operatorzy szerokopasmowej komunikacji elektronicznej oraz producenci i dystrybutorzy sprzętu i usług wykorzystywanych przez operatorów. Operatorzy - członkowie Izby docierają w całej Polsce do prawie 4,5 miliona abonentów, świadcząc usługi dostępu do programów telewizyjnych i radiowych, Internetu oraz telefonii cyfrowej. Reprezentują ponad 90 proc. krajowego rynku telewizji kablowej.