REKLAMA

W tym tygodniu dokumentacja aukcji 5G

Aktualizacja 06.12 15:59

Z Urzędu Komunikacji Elektronicznej otrzymaliśmy informację, że konieczność dopracowania dokumentacji spowodowała przesunięcie publikacji na poniedziałek.

---

Do końca bieżącego tygodnia Urząd Komunikacji Elektronicznej planuje opublikować dokumentację postępowania aukcyjnego na częstotliwości z zakresu 3,4-3,8 GHz – wynika z naszych informacji. Od strony czysto formalnej oznacza to rozpoczęcie dystrybucji pasma C na potrzeby budowy sieci 5G.

Przypomnijmy, że wedle publikowanych do tej pory informacji Prezes UKE zaproponuje dystrybucję 4 bloków w paśmie C o szerokości 80 MHz każdy o różnych możliwościach wykorzystania na różnych obszarach kraju. W postępowaniu miałby obowiązywać limit jednego bloku na jednego uczestnika postępowania.

Poza innymi szczegółami, dla potencjalnych uczestników postępowania ważne będzie minimum kwalifikacyjne, którego UKE do tej pory nie zdradzał, a które wyznaczy minimalną wartość pasma C. Regulator wspominał tylko, że spodziewa się minimum 1 mld zł wpływów z postępowania, co może (ale nie musi) oznaczać 250 mln zł minimum kwalifikacyjnego. Kolejne istotne zagadnienie, to zobowiązania co do tempa budowy sieci 5G, jakie zwycięzcom aukcji narzucą jej warunki.

Teoretycznie rozpoczęcie konsultacji dokumentacji konkursowej pociąga za sobą również termin ogłoszenia aukcji, która powinna się rozpocząć w ciągu 21 dni od ogłoszenia wyników konsultacji (te trwają 30 dni). Doświadczenie jednak pokazuje, że UKE może ponawiać konsultacje i nie publikować ich wyników. Nie wydaje się jednak, aby teraz były po temu powody ponieważ zgodnie z rządowym harmonogramem większość pasma C powinna trafić do operatorów do połowy 2020 r.