W ub.r. mocno wzrosły zasoby finansowe Toya

O niemal 8 proc. wzrosły w 2022 r. przychody Toya, operatora kablowego działającego w regionie łódzkim i na południu Polski. Spółka wypracowała 11,5 mln zł zysku netto. Rok wcześniej na tym poziomie miała 1,5 mln zł straty – wynika ze sprawozdania finansowego złożonego w KRS.

Ubiegłoroczne przychody Toya sięgnęły 230,7 mln zł. Przychody z usług telekomunikacyjnych po wzroście o niemal 8 proc. wyniosły 207,4 mln zł. Sprzedaż usług do podmiotów powiązanych spadła o ponad 10 proc. do 12,5 mln zł.

Po stronie kosztów działalności operacyjnej uwagę zwracają wzrost – o niemal 110 proc. do 123,6 mln zł – kosztów usług obcych oraz spadek – o ponad 85 proc. do 7,5 mln zł – kosztów związanych z podatkami opłatami, a także zmniejszenie o niemal 21 proc. do 20,7 mln zł amortyzacji.

Spółka miała w 2022 r. 36,4 mln zł EBITDA i 15,8 mln zł zysku operacyjnego. Rok wcześniej było to odpowiednio 31,8 mln zł i 5,7  mln zł. Udziałowcy spółki zdecydowali, że cały zysk netto za 2022 r. zostaje przeznaczony na kapitał zapasowy. Na koniec roku spółka miała w kasie ponad 45,3 mln zł, o ponad 36 mln zł więcej niż rok wcześniej.

Na nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Toya w ub.r. wydała 42,4 mln zł, o przeszło 11 mln zł więcej niż rok wcześniej.

Ze sprawozdania zarządu z działalności wynika, że wykorzystując środki unijne w pięciu powiatach województwa łódzkiego wybudowano blisko 2 tys. km sieci światłowodowej, obejmując zasięgiem ok. 50 tys. gospodarstw domowych i 130 placówek oświatowych. Ponadto spółka wybudowane nowe linie światłowodowe zwiększające liczbę włókien wychodzących ze stacji czołowych w Łodzi, Krakowie, Kutnie i Piotrkowie. W Łodzi, Krakowie, Przemyślu, Piotrkowie, Pabianicach i Kutnie powstały nowe odcinki linii światłowodowych umożliwiające lepszą dystrybucję sygnału poprzez zwiększenie ilości węzłów optycznych i poszerzenie dostępnego pasma. W 2022 r. powstały projekty budowy linii światłowodowych do kolejnych miejscowości w gminach Pabianice, Aleksandrów Łódzki, Tuszyn i Zgierz. Te inwestycje mają być realizowane w latach 2023-2025.

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie zarządu z działalności