REKLAMA

Wi-Fi jako strefa demarkacyjna w sieci ISP

 
(fot.TELKO.in)

Analitycy przewidują, że najbliższe 5 lat, to czas dynamicznego rozwoju i ogromnego wzrostu rynku Wi-Fi. Technologie Hotspot 2.0 i 802.11c Wave 2 stwarzają operatorom usług mobilnych (MSO, Mobile Service Operators) możliwości generowania nowych przychodów. 802.11ac staje się standardem powszechnie używanym przez usługodawców przede wszystkim do komunikowania pomiędzy inteligentnymi urządzeniami. Dla dostawców usług internetowych Wi-Fi jest równie ważne, oferując nieprzerwany dostęp do internetu i usług konsumenckich. Innowacje w standardach bezprzewodowych poprawiają komfort korzystania z treści internetowych (głównie multimedialnych).

Krajobraz rynkowy

Duzi operatorzy współpracują z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, na przykład AT&T w Stanach Zjednoczonych dostarcza systemy Wi-Fi dla sieci McDonalds, Starbucks, FedEX, Hilton i dla innych. Usługi Wi-Fi są wdrażane na stadionach i innych publicznych obiektach. Wśród czynników bezpośrednio wpływających na wzrost rynku Wi-Fi eksperci wymieniają:

  • rosnącą popularność inteligentnych urządzeń,
  • popyt na bezpłatne publiczne hotspoty Wi-Fi w miastach i środkach transportu publicznego,
  • coraz częstsze wykorzystanie inteligentnych technik edukacyjnych w szkołach,
  • wzrost popularności e-commerce na urządzeniach mobilnych.

Na ten optymistyczny obraz cieniem kładą się zagrożenia związane z bezprzewodowymi sieciami, takie jak podatność na cyberataki, także ograniczenia zasięgu Wi-Fi oraz, niekiedy, mało satysfakcjonujące prędkości transmisji.

W krajach rozwijających się, takich jak Chiny, Indie, czy Brazylia, liczba wdrożeń i korzystanie z bezprzewodowego dostępu do internetu zwiększają się dzięki wsparciu rządowemu. W tych krajach obserwujemy boom na bezprzewodowe hotspoty dla obywateli.

W Stanach Zjednoczonych, czy w Singapurze budowane są z kolei miejskie i gminne sieci bezprzewodowe, zapewniające łączności dla mieszkańców i przyjezdnych w sytuacjach kryzysowych lub awaryjnych.

Trendy technologiczne

Rola Wi-Fi przesuwa się coraz dalej od korzeni, czyli pierwotnie przypisanej funkcji technologii do sieci lokalnej (LAN) – w kierunku, de facto, punktu styku między siecią ISP a prywatną siecią domową. Pojawienie się zaś platform chmurowych umożliwiło przeniesienie do nich „inteligencji” urządzeń, wcześniej przypisywanych głównie routerowi. Dzięki temu operatorzy ISP będą mogli w ramach swoich szerokopasmowych usług szybko dostarczać nowe aplikacje, bez konieczności dodawania nowego sprzętu za każdym razem, gdy wprowadzają nową funkcjonalność dla użytkowników.