Winogrady ustępują Inei, ale będą dalej walczyć

Inea poinformowała, że otrzymała dziś oficjalną informację od PSM Winogrady o przywróceniu możliwości technicznych świadczenia usług dla 4 tys. klientów kablówki, którym dostęp do internetu został odcięty przez poznańską spółdzienię 1 lipca.

Stało się to po interwencji Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który  podjął decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej na spółdzielnię za niewykonywanie decyzji przełużającej o dwa lata umowę w tej sprawie między Ineą a Winogradami.

- Jesteśmy zadowoleni, iż PSM Winogrady mimo że z dużym opóźnieniem, ale poinformowało o wypełnieniu decyzji Prezesa UKE. Spółdzielnia nie stoi ponad prawem i przede wszystkim powinna mieć na względzie dobro swoich członków. Niestety podjęte przez nią działania spowodowały, że członkowie spółdzielni i nasi abonenci stracili dostęp do usług. Zaistniała sytuacja cały czas nas szokuje. Tylko ogromny wysiłek finansowy i techniczny umożliwił nam przywrócenie usług, ale przyjęte rozwiązanie było tymczasowe i możliwe tylko dlatego, że obciążenie sieci ze względu na okres wakacyjny jest mniejsze  - mówi Tomasz Zmyślny, dyrektor marketingu i sprzedaży Inea.

Aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości, Inea planuje wybudować swoją własną sieć na obszarze PSM Winogrady i świadczyć pełen zakres usług. Operator nie może bowiem porozumieć się ze spółdzielnią o zasady udostępnienia jej zasobów.

- PSM "Winogrady" już w 2010 r. zgodziła się na przedłużenie umów z INEA S.A. do dnia 30 czerwca 2014 r. i wówczas informowała wyraźnie o tym, że jest to ostatnie takie przedłużenie, ponieważ w 2014 r. PSM "Winogrady" zamierza wykorzystywać całość posiadanych zasobów na potrzeby własnej działalności i dla dobra własnych abonentów - podaje w opublikowanym dzisiaj oświadczeniu zarząd spółdzielni.

Przyznaje, że pod groźbą represji ze strony UKE prolongował Inei dzierżawę 4 kanałów w swojej sieci, ale zamierza się odwołać od decyzji UKE zastępującej umowę o współpracy. Informuje ponadto, że zaproponował Inei spotkanie w połowie miesiąca, które może być szansą na zażegnanie sporu.

Na zasobach spółdzielni Inea obsługuje 4 tys. abonentów, a sama PSM "Winogrady" - 16 tys. abonentów.

wsp. Łukasz Dec