REKLAMA

WSA: PARP miała prawo nie zawrzeć umowy

W ubiegłym tygodniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie miała miejsce rozprawa z powództwa spółki telekomunikacyjnej Cubeinfo, która domagała się stwierdzenie, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości nie miała prawa odmówić podpisania umowy o dofinansowanie budowy sieci telekomunikacyjnej w województwie świętokrzyskim.

WSA - wbrew stanowisku PARP - przyjął wniosek do rozpatrzenia, a w ustnym uzasadnieniu wyroku przyznał, że operator ma "moralną rację" i został poszkodowany w całej awanturze. Niewielka to pociecha, ponieważ z przyczyn formalnych - podobnie jak wcześniej sama PARP oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - WSA uznał, że agencja miała podstawy, by odmówić podpisania umowy.

Powodem problemu jest kolizja projektu Cubeinfo planowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej z innym projektem realizowanym częściowo na tym samym terenie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.4. Projekty weszły sobie w paradę z powodu nieaktualnych danych o infrastrukturze telekomunikacyjnej w bazach Urzędu Komunikacji Elektronicznej. PARP nie znalazła sposobu na kompromisowe załatwienie sprawy, który operatora kosztował kilkanaście miesięcy pracy. Cubeinfo za 18 mln zł miało wybudować 500 km sieci optycznej i podłączyć 2 tys. abonentów.

Cubeinfo planuje jeszcze odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.