REKLAMA

Wspólnota z Konstancina wysuwa argument przeciwko Netii

W projekcie decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla operatora do nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornej  zarządzanych przez Wspólnotę Mieszkaniową Konstancin-Kołobrzeska IV, Urząd Komunikacji Elektronicznej uznał, że Netia jest uprawniona do doprowadzenia przyłączy telekomunikacyjnych do budynku, wybudowanie instalacji, utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii przyłącza i instalacji w budynku.

Sama wspólnota nie wypowiedziała się w trakcie postępowania w kwestii wniosku operatora, mimo wezwania UKE.

Partnerem działu jest:

Gdy jednak trafił do niej projekt decyzji już zareagowała i poinformowała, że w budynku istnieje sieć światłowodowa wybudowana przez Orange. Zdaniem Wspólnoty, nie zachodzą więc przesłanki do tego, by udostępnić nieruchomość Netii. UKE wcześniej ustalił, że w budynku nie ma instalacji w technologii światłowodowej.

Wspólnota, jako dowód na potwierdzenie swego twierdzenia, przestawiła protokół odbioru technicznego z lutego 2018 r. wykonania sieci światłowodowej na potrzeby Orange w budynku przy ulicy Kołobrzeskiej 52d w Konstancinie-Jeziornej.