Zaczyna się due diligence w Exatelu

Operator rozesłał do klientów i partnerów datowaną na początek sierpnia prośbę o zgodę na ujawnienie wszelkich umów, aneksów do umów i opartych na nich zamówień na usługi. Wglądu do tej dokumentacji potrzebują doradcy finansowi Polskiej Grupy Energetycznej (właściciel Exatela) oraz doradcy „potencjalnego inwestora” dla spółki. W piśmie wyjaśniono, że chodzi o rozpoczynające się due diligence Exatela.

Prawdopodobnie chodzi o badanie spółki przez Polska Grupę Zbrojeniową, która w maju podpisała z PGE list intencyjny w sprawie przejęcia Exatela. Termin tego listu intencyjnego upływa w listopadzie br.

W wyniku takiej transakcji Exatel pozostałby spółka kontrolowaną przez skarb państwa, ale ostatecznie wyszedłby z orbity branży energetycznej i Ministerstwa Energii, a wszedłby w sferę wpływów ministerstwa obrony narodowej. Resort planuje dla spółki zadania w dziedzinie bezpieczeństwa teleinformatycznego kraju.