REKLAMA

Zakup UPC P4 sfinansuje także kredytem

Na 5,5 mld zł opiewa nowa umowa kredytowa, którą zawarło P4, wchodzący w skład grupy Iliad operator sieci Play z konsorcjum banków. Pieniądze przeznaczone są na częściowe sfinansowanie zakupu UPC Polska.

Kredytu, który ma zostać spłacony do 26 marca 2026 r. udziela konsorcjum tworzone przez BNP Paribas Bank Polska, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, ING Bank N.V., Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski, Raiffeisen Bank International AG, Santander Bank Polska, Sociéte Générale, Crédit Agricole Bank Polska i ING Bank Śląski.

- Środki finansowe z umowy kredytowej zostaną wykorzystane na częściowe sfinansowanie nabycia udziałów w spółce UPC Polska – informuje P4 i zaznacza, że uruchomienie kredytu wymaga spełnienia warunków zawieszających oraz przypomina, że ogłoszona 22 września transakcja przejęcia UPC Polska za nieco ponad 7 mld zł wymaga zgód regulacyjnych.

Kredyt oprocentowany jest według stopy zmiennej opertej na stawce WIBOR plus marża. Wysokość marży uzależniona jest od poziomu zadłużenia operatora sieci Play. Maksymalna wartość długu netto nie może być wyższa niż 3,25-krotnośc skonsolidowanej skorygowanej EBITDAal.

W połowie 2021 r. długoterminowe zadłużenie P4 w bankach – 26 marca 2921 r. P4 zawarło z konsorcjum banków umowę pięcioletniego kredytu terminowego na 3,5 mld zł oraz umowę trzyletniego kredytu odnawialnego na 2 mld zł – wynosiła 3,47 mld zł. Ponadto miał 1,25 mld zł zadłużenie z tytułu emisji obligacji.