Założenia dla sieci POPC2: jeszcze trochę faktów

Jest przy tym zupełnie oczywiste, że w bardzo wielu sytuacjach sieci światłowodowe będą oferowały znacznie lepsze parametry transmisji aniżeli sieci radiowe, co przełoży się na wyższą punktację takich aplikacji (a przecież wnioski dotacyjne rozpatrywane są indywidualnie).

Warto tu wspomnieć o jeszcze jednym problemie. W toku konsultacji prowadzących do opracowania Wytycznych, niektórzy operatorzy komórkowi deklarowali, że przy przepływności ok. 230 Mb/s są w stanie obsłużyć nawet 400 użytkowników. Tymczasem w modelu zaproponowanym w Wytycznych przy takiej przepływności osiąga się obsługę co najwyżej 60-70 użytkowników. Czy zatem Wytyczne te są aż takim "ukłonem" w stronę operatorów radiowych? Niech każdy oceni to sam.

Konkluzja

Na zakończenie należy przywołać kwestię dostępnych technologii radiowych. Podczas pierwszego konkursu POPC nie istniała jeszcze technologia LTE-Advanced, czyli rozwiązanie zgodne z IMT-Advanced, które pozwala na uzyskanie szczytowych, teoretycznych przepływności rzędu nawet 3 Gb/s w łączu w dół, przy wysokiej efektywności widmowej i małych opóźnieniach. Obecnie LTE-Advanced jest już dostępne i potencjalnie może być wykorzystane w sieciach POPC. Jeśliby przyjąć – za Piotrem Marciniakiem – że rozwiązania radiowe generalnie stanowią „beczkowóz” – to LTE-Advanced zdecydowanie będzie „beczkowozem” spełniającym swoją rolę a do tego bardzo szybkim, ultranowoczesnym i być może dotrze tam, gdzie zbudowanie „wodociągu” jest trudne, bądź niemożliwe.

[śródtytuły od redakcji]

AUTORZY

Krzysztof Bronk

Uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w dziedzinie telekomunikacji w 2010 r. Obecnie jest adiunktem w Instytucie Łączności PIB. Jest autorem lub współautorem ponad 50 recenzowanych publikacji naukowych oraz około 30 prac i raportów technicznych. Jego działania naukowe związane są głównie z radiokomunikacją, a w szczególności z: planowaniem i projektowaniem systemów bezprzewodowych, radiem definiowanym programowo oraz radiem kognitywnym, technologią wieloantenową MIMO, kryptografią, zagadnieniami propagacyjnymi, technikami kodowania i transmisji jak i zagadnieniami związanymi z lokalizacją terminali oraz e-nawigacją.

Adam Lipka

Ukończył studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w roku 2005. W czerwcu 2013 r., również na Politechnice Gdańskiej, uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie telekomunikacji. Od stycznia 2006 r. jest zatrudniony w Instytucie Łączności w Zakładzie Systemów i Sieci Bezprzewodowych w Gdańsku (obecnie na stanowisku adiunkta). Jego zainteresowania naukowe obejmują m.in. takie zagadnienia jak: nowoczesne techniki transmisyjne, wieloantenowe systemy MIMO oraz propagacja fal radiowych. Jest autorem i współautorem ponad 40 artykułów i publikacji.

Andrzej Piekut

Jest głównym specjalistą w Zakładzie Analiz i Rozwoju Rynku ICT w Instytucie Łączności. Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej na kierunku telekomunikacja. W branży telekomunikacyjnej pracuje nieprzerwanie od 1980 r. Od 1993 pracował w BPT Telbank S.A., a następnie w Exatel S.A. W Instytucie Łączności pracuje od 2012 r.

Dominik Rutkowski

Prof. dr hab. inż. Jest absolwentem Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej i specjalistą w dziedzinie telekomunikacji. Autor pięciu monografii oraz około 200 publikacji w czasopismach i na konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Prowadził prace badawcze w ponad 70 projektach i grantach krajowych, międzynarodowych oraz zagranicznych. Przez 26 lat kierował Katedrą Systemów i Sieci Bezprzewodowych w Politechnice Gdańskiej. Przez rok uczestniczył w programie Fulbrighta w USA, gdzie prowadził wykłady i prace badawcze w Columbia University w Nowym Jorku, a przez 6 lat był profesorem w Aalborg University w Danii. Wypromował 20 doktorów nauk technicznych w kraju i za granicą. Od 2014 r. jest profesorem w Instytucie Łączności w Warszawie (Zakład Systemów i Sieci Bezprzewodowych w Gdańsku).

Czytaj także: