Zysk operacyjny Polkomtelu w 2022 r. spadł o ponad 9 proc.

Udziałowcy Polkomtelu zdecydowali, że cały – o niemal 60 proc. niższy niż rok wcześniej – zysk netto spółki zostanie przeznaczony na dywidendę - wynika z uchwały Zgromadzenia Wspólników operatora dołączonej do sprawozdania finansowego złożonego w KRS.

Przychody Polkomtelu w 2022 r. wzrosły o 7,7 proc. do 7,15 mld zł. Przychody detaliczne wyniosły 3,62 mld zł (wzrost o 5,4 proc.), przychody hurtowe – 1,56 mld zł (wzrost o 1,0 proc.), a przychody ze sprzedaży sprzętu – 1,73 mln zł (wzrost o 23,6 proc.). W notach do sprawozdania finansowego ujawniono, że z handlu energią elektryczną Polkomtel miał 233,6 mln zł przychodów (wzrost o prawie 30 proc.), a z handlu gazem – 11,8 mln zł (wzrost o 412 proc.).

Warto zwrócić uwagę, że przychody hurtowe Polkomtelu wzrosły mimo spadku stawek MTR i FTR. Powodem wzrostu są zapewne rosnące wpływy z umów z MVNO. Jak twierdzi zarząd spółki „Polkomtel jest liderem na rynku zarówno w liczbie obsługiwanych MVNO, jak i świadczonych poprzez tych operatorów usług mobilnych”.

Największą pozycją kosztów były koszty techniczne, czyli „koszty przesyłu sygnału, utrzymanie i rozwój infrastruktury, zrealizowanego ruchu i opłat międzyoperatorskich”. Po wzroście o 5,0 proc. wyniosły 2,64 mld zł. Druga co do wartości pozycja, to koszty zakupu sprzedanego sprzętu, które wyniosły 1,42 mln zł (wzrost rok do roku o 21,0 proc.). Trzecia to koszty dystrybucji, marketingu, obsługi i utrzymania klienta. W ub.r. wyniosły 664 mln zł i były o 2,8 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Na wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników spółka wydała 357,2 mln zł, czyli o 7,9 proc. więcej niż w 2021 r. Średnie zatrudnienie w 2022 r. wyniosło 2505 osób i było o 50 osób niższe niż rok wcześniej.

Właściciel Polkomtelu informował, że wzrost wartości przychodów ze sprzedaży sprzętu wynika z tego, że klienci operatora wybierają droższe urządzenia. Dane z raportu rocznego pokazują, że to nie jedyny powód. Marża realizowana przez operatora na handlu sprzętem w 2022 r. wyniosła 22,5 proc. W 2021 r. wynosiła 19,9 proc.

Ubiegłoroczna EBITDA Polkomtelu wyniosła 1,74 mld zł (rok wcześniej 1,7 mld zł), a zysk operacyjny – 1,14 mld zł (spadek o 9,2 proc.), zaś zysk netto – 589,4 mln zł (spadek o prawie 60 proc.). Walne Zgromadzenie cały ubiegłoroczny zysk netto przeznaczyło na dywidendę.

W raporcie rocznym zapowiedziano połączenie Polkomtelu ze spółką zależną TM Rental, której przedmiotem działalności jest dzierżawa własności intelektualnej.

W sprawozdaniu z działalności jest też informacja, że Polkomtel zamierza sprzedać Embud 2 (spółka jest pośrednio kontrolowana przez Zygmunta Solorza) nieruchomość w Warszawie na ulicy Modlińskiej. Wartość nieruchomości została zaprezentowana w pozycji „Aktywa przeznaczone do sprzedaży”. Ta pozycja w bilansie to 127,7 mln zł.

Choć w sprawozdaniu zarządu z działalności sporo jest o usługach 5G – jest np. informacja, że „obecnie roaming 5G dla naszych klientów i klientów partnerów MVNO dostępny jest w 115 sieciach zagranicznych w 63 krajach” – to ani w sprawozdaniu finansowym, ani w sprawozdaniu zarządu z działalności nie pada deklaracja, czy Polkomtel jest zainteresowany udziałem w aukcji pasma C.

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie zarządu z działalności