21 proc. przychodów Polkomtelu pochodzi ze sprzedaży sprzętu

6,33 mld zł przychodów miał w 2018 r. Polkomtel, operator komórkowy z grupy Cyfrowego Polsatu. EBITDA spółki wynosiła 1,65 mld zł, zysk operacyjny – 538 mln zł, a zysk netto – 166 mln zł – wynika ze sprawozdania finansowego Polkomtelu sporządzonego według standardu MSSF 15 przekazanego do KRS.

Według MSR 18 ubiegłoroczne przychody spółki wyniosły 6,4 mld zł (rok wcześniej – 6,98 mld zł), zysk operacyjny – 620 mln zł (747 mln zł), a zysk netto – 233 mln zł (385 mln zł). 

Największa część przychodów Polkomtelu pochodzi z usług detalicznych. W 2018 r. było to – zgodnie z MSSF 15 – 3,29 mld zł. Przychody hurtowe wynosiły ponad 1,53 mld zł, zaś przychody ze sprzedaży sprzętu – 1,35 mld zł.

W 2018 r. średnie zatrudnienie w spółce wynosiło 2602 osoby (rok wcześniej – 2520), a koszty wynagrodzeń wyniosły 253 mln zł.

Ze sprawozdania finansowego Polkomtelu wynika, że jego spółka zależna Nordisk Polska (operator sieci CDMA 420) w 2018 r. miała 1,9 mln zł zysku netto. Aero2 miało 56,9 mln zł zysku netto. Z kolei Liberty Poland, która zajmuje się sprzedażą usług operatora poniosła w ub.r. 7 mln zł straty. Polkomtel Infrastruktura miał w ub.r. niemal 101 mln zł zysku netto, zaś Premium Mobile (operator wirtualny, którego mniejszościowym akcjonariuszem jest Polkomtel) – 19,5 mln zł straty.

W sprawozdaniu z działalności Polkomtel informuje, że 31 grudnia 2018 r. był stroną 29 umów o połączeniu sieci z operatorami krajowymi oraz międzynarodowymi. W końcu ub.r. operator oferował usługi roamingu międzynarodowego dla połączeń głosowych w 586 sieciach na terenie 217 krajów i wydzielonych obszarów. Roaming transmisji danych dostępny był w 509 sieciach na terenie 186 krajów i wydzielonych obszarów. Roaming LTE dostępny był w 198 sieciach na terenie 98 krajów i wydzielonych obszarów, a 3G w 393 sieciach na terenie 154 krajów i obszarów wydzielonych.

Jak stwierdzono w sprawozdaniu z działalności celem operatora jest oferowanie w każdym kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego roamingu LTE, a w pozostałych regionach w każdym kraju co najmniej roamingu w dwóch sieciach z usługą 2G/3G.

Sprawozdanie finansowe Polkomtelu

Sprawozdanie z działalności Polkomtelu