REKLAMA

42,77 zł – wrześniowy indeks ofert komórkowych

Odejście Polkomtela od traktowania usług 5G jako oferty premium, to najważniejsze wydarzenie w III kwartale 2021 r. na rynku abonenckich taryf komórkowych no-limit dla nowych klientów. Jednocześnie wyliczany przez TELKO.in indeks cen abonamentów komórkowych spadł w porównaniu z czerwcem 2021 r. o blisko 3 proc. do 42,77 zł.

(źr. TELKO.in)

Spadek jest efektem uporządkowania taryf przez Polkomtel, operatora siec Plus. Jego taryfy – na poziomie najniższych abonamentów – „dostosowano” do oferty konkurencji. Nastąpiło to m.in. przez podniesienie o 5 zł (do 35 zł miesięcznie) ceny najniższego abonamentu, a także korekty – tym razem w dół – cen pozostałych abonamentów. Liczba dostępnych planów taryfowych zmniejszyła się do pięciu.

Polkomtel „ruszył” też cennik marki Plush i obniżył „próg dostępu” do technologii 5G do kwoty 30 zł. W najtańszym abonamencie – za 25 zł miesięcznie – operator nie oferuje 5G.

Ofertę porządkowała też grupa Vectra. W ofercie sieci kablowej zniknął promocyjny abonament za 14,99 zł. Teraz najtańsza taryfa kosztuje 19,99 zł. Potaniały natomiast dwa pozostałe plany taryfowe. Obecnie oferta Vectry jest cenowo taka sama, jak Multimediów Polska, spółki zależnej operatora. Na marginesie można zaznaczyć, że dokładnie taka sama jest strategia konsolidacyjna Vectry, jeżeli chodzi o usługi szerokopasmowe.

Jak na razie, pozostali operatorzy komórkowi oferujący usługi 5G – i MNO, i MVNO – nie podążyli śladem Polkomtela i usługi nowej generacji oferują tylko w wysokich taryfach.

Wrześniowa wartość indeksu była o prawie 6 proc. wyższa niż rok wcześniej i o niemal 8 proc. wyższa niż w grudniu ub.r.

Aktualnie wśród MNO najtańszy abonament w podstawowej ofercie kosztuje 35 zł. Takie taryfy oferuje Plus i T-Mobile. Nadal najdroższy jest Play z najniższym abonamentem za 45 zł. Orange na poziomie najtańszych taryf jest o 5 zł tańszy niż Play.

Jeśli ktoś szuka taniego abonamentu przeznaczonego głównie do rozmów z SMS, to konkurują o niego Heyah (submarka T-Mobile), Multimedia i Vectra, oferując taryfy w cenie 19,99 zł miesięcznie. Abonament nie droższy niż 25 zł można kupić także w Orange Flex, Plushu i Premium Mobile.

Najwyższą średnią cenę abonamentu no-limit z pakietem danych ma T-Mobile. Wynosi ona 69,29 zł. Drugą pozycję ma Play (58,33 zł), trzecią Orange (57,60 zł), a czwartą Plus (57,00) zł.

Wyliczeń dokonaliśmy na podstawie ofert dla nowych klientów indywidualnych (którzy chcą mieć nowy numer telefonu) w cennikach i regulaminach operatorów dostępnych w trzeciej dekadzie września na stronach internetowych. Ten warunek wyeliminował oferty abonamentowych niektórych mniejszych MVNO dostępnych tylko dla klientów przenoszących numer. Do wyliczenia średnich nie uwzględniliśmy tych ofert operatorów kablowych, z regulaminu których – jak w przypadku Inea, czy UPC – jasno wynika, że są oferowane tylko klientom CATV.

W wyliczeniach uwzględnialiśmy zniżki za zgody na e-fakturę oraz zgody marketingowe. Pominęliśmy natomiast wszelkie promocje typu „przez pierwszych n miesięcy za 1 zł”, a także zniżki związane z zakupem wielu kart, czyli tzw. ofert rodzinnych. Nie wliczaliśmy też opłat za uruchomienie usług. W sytuacji, gdy operator oferuje – jak Lajt Mobile – zniżkę za nieużywanie SIM w euroroamingu przyjęliśmy cenę bez tej zniżki. W naszym zestawieniu uwzględnione są cenniki czterech MNO oraz – osobno – ich submarek, abonamenty dostępne za pomocą aplikacji, a także oferty kilku MVNO.