REKLAMA

CPPC: efekt 4. konkursu 1.1 POPC nie jest skandaliczny. TELKO.in: mniej urzędolenia

Centrum Projektów Polska Cyfrowa nie zgadza się z twierdzeniem, że 4. konkurs 1.1 POPC nie przyniesie spodziewanych efektów. Polemizuje z tezą, że zainteresowanie potencjalnych inwestorów było nieduże. Instytucja nie ma też sobie nic do zarzucenia, jeśli chodzi o politykę informacyjną. Autor komentarza odpowiada radą: mniej urzędolenia, więcej otwartości. 

W 4. konkursie 1.1 POPC nie było chętnych, by budować sieci internetowe w białych plamach na Warmii i Mazurach. Mieszkańcy regionu mogą się za to cieszyć pięknymi krajobrazami.
(Źr. TELKO.in)

Szanowny Panie Redaktorze,

Po lekturze artykułu „Brzydko bawicie się w tym CPPC” przepraszam, że pytanie skierowane drogą mailową do CPPC pozostało bez odpowiedzi. Istotnie z uwagi na prace zdalną, moją absencję (od 29 kwietnia) jako osoby odpowiedzialnej za kontakt z mediami, a także inne okoliczności Państwa prośba, skierowana 5 maja, zbyt długo pozostawała bez odpowiedzi.

Odnosząc się jednak do samej prośby, to dane o które Państwo wnioskujecie do momentu zakończenie oceny nie podlegają upublicznieniu, o czym zostali Państwo poinformowani już w 2017 roku w odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej. Abstrahując już od zapisów ustawy wdrożeniowej, ma to na celu ochronę wnioskodawców przed próbami nacisków i nieetycznych propozycji składanych przez podmioty rywalizujące.

Nie mniej, zawsze po zakończonej ocenie, na Państwa prośbę przekazywane były informacje o podmiotach wyłonionych do dofinansowania wraz ze wskazaniem kwoty projektu i dofinansowania, co potwierdza tylko naszą otwartość na współprace z mediami.

Odnosząc się do treści zawartych w artykule, jakkolwiek ubolewając nad brakiem 100 proc. subskrypcji, to wynik na poziomie ponad 60 proc., uwzględniając, że jest to konkurs „dogrywkowy”, uważamy za sukces, który bardzo nas cieszy. Warto w tym miejscu wspomnieć, że po trzech następujących po sobie konkursach, udało się zakontraktować na wszystkich obszarach projekty, co oznacza, że także w osieroconym w obecnym konkursie woj. warmińsko – mazurskim realizowane są projekty i obszary te nie są pozostawione same sobie i pozbawione interwencji publicznej, co w jakimś stopniu sugeruje autor artykułu.

Chcemy podkreślić, że troska o równomierny rozwój infrastruktury dostępu do Internetu także i nam przyświeca, śledząc rynek telko i nasze działania, zapewne pamiętacie Państwo że po drugim konkursie CPPC wraz z UKE i MC dokonało pogłębionej analizy obszarów, na które w drugim konkursie nikt nie złożył wniosków. Skutkiem tej analizy było wystąpienie do ministra finansów o dodatkowe środki i całkowite przemodelowania obszarów, tak aby stały się one atrakcyjne inwestycyjnie dla przyszłych beneficjentów. Działania te okazały się skuteczne i w konsekwencji udało się zakontraktować wszystkie obszary. Dla przypomnienia komunikat z 2018 roku poniżej.

W piątek 11 maja 2018 r. upłynął termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach I rundy w III konkursie z I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Konkurs ogłoszony został 10 listopada 2017 r. i obejmował 29 obszarów konkursowych poprzedniego naboru, które stanowiły najtrudniejsze i najmniej atrakcyjnie inwestycyjnie tereny Polski i w konsekwencji cieszyły się znikomym zainteresowaniem operatorów telekomunikacyjnych. Celem zwiększenia popytu i zapewnienia zrównoważonego rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze kraju, Instytucja Organizująca Konkurs uzyskała dodatkowe finansowanie i we współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej zmodyfikowała obszary konkursowe wyznaczając ich finalnie 33, jednocześnie zwiększając minimalną liczbę gospodarstw domowych, które należy podłączyć na wskazanych terenach, co przy zwiększeniu poziomu dofinansowania przełożyło się na uatrakcyjnienie warunków inwestycji dla przedsiębiorców. W wyniku tych działań 100 % obszarów konkursowych zostało objętych aplikacjami konkursowymi. Wnioskodawcy złożyli do Centrum Projektów Polska Cyfrowa 87 wniosków. Na większości obszarów złożono co najmniej 3 aplikacje. Łączna wartość dofinansowania dostępnego dla beneficjentów trzeciego konkursu na obszarach objętych wnioskami konkursowymi wynosi ponad 1 miliard 936 milionów złotych. Minimalna ilość gospodarstw domowych, które operatorzy zobowiązani będą podłączyć do szerokopasmowego internetu na 33 wyznaczonych obszarach konkursowych objętych wnioskami wynosi 460 565. Konkurując o zwycięstwo w konkursie i uzyskanie dofinansowania, operatorzy telekomunikacyjni zadeklarowali zwiększenie tej liczby do ponad 678 tys gospodarstw domowych, co stanowi aż 47 proc. więcej gospodarstw domowych od wymaganego minimum.

Na terenie 33 obszarów konkursowych, na które złożone zostały wnioski o dofinansowanie, usytuowanych jest 3 826 placówek oświatowych nieposiadających dostępu do szerokopasmowego internetu, które beneficjenci konkursu zobowiązani będą do podłączenia łączem o przepustowości 100 Mb/s.

REKLAMA