Startuje POPC

Wczoraj późnym wieczorem Centrum Projektów Polska Cyfrowa opublikowała konkurs na budowę sieci z dofinansowaniem ze środków unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020. Środa była ostatnim dniem na publikację tego ogłoszenia, jeżeli realizacja działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa miała przebiegać zgodnie z harmonogramem.

Celem POPC jest budowa sieci na obszarach zaniedbanych inwestycyjnie.
(źr.fot.Flickr)

Zainteresowanie ogłoszeniem było tak wielkie, że wczoraj przez około 1,5 godz. nie można było wejść do serwisu instytucji wdrażającej, aby zapoznać z się z dokumentami konkursowymi.

Trzy miesiące na projekt i wniosek

Ogłoszenie zostało opublikowane wczoraj, ale zgodnie z wcześniejszymi anonsami nabór wniosków nastąpi później: od 2 listopada do 30 grudnia br. Operatorzy mają zatem 3 miesiące na przygotowanie wniosków konkursowych. Jedynym warunkiem udziału jest wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych wnioskodawcy. Ogłoszenie o konkursie potwierdza, że jeden wnioskodawca w tym konkursie nie może uzyskać łącznego dofinansowania swoich projektów na kwotę wyższą, niż 25 mln zł. To ma w tej rundzie wyrównać szanse dużych i małych.

CPPC opublikowało listy obszarów wsparcia wraz z intensywnością pomocy i minimalnymi wymaganiami pokryciowymi dla każdego z nich. Obszarów wsparcia jest 230, najwięcej – 27 – w województwie dolnośląskim, a 26 w mazowieckim. Na wszystkich obszarach dostęp do internetu trzeba zapewnić minimalnie od 600 do niespełna 2000 gospodarstw domowych.

REKLAMA

Maksymalna liczba gospodarstw, które można na danym obszarze objąć siecią (i zdobyć za to dodatkowe punkty) wynosi od 30 proc. do 100-proc. powyżej minimum. Są jednak również tak trudne rejony inwestycyjne, jak powiat gostyński, na terenie którego minimalny zasięg sieci można zwiększyć 3,5-krotnie. W powiecie braniewskim – 4-krotnie, w powiecie lidzbarskim prawie 5-krotnie, a w powiecie sejneńskim przeszło 6-krotnie. Dla ułatwienia analizy obszarów wsparcia Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej radzi operatorom skorzystać z ogólnie dostępnych narzędzi wizualizacyjnych.