REKLAMA

Startuje POPC

Kwoty maksymalnych dotacji wahają się od 2,5 mln do 5,2 mln (przeważają kwoty 3-4 mln zł), a ich udział w całym projekcie może wynosić od 55 proc. do 70 proc. Można zatem szacować, że przy maksymalnym wykorzystania wsparcia wartości projektów w tej rundzie wyniosą 4,6-7,6 mln zł.

Przepływności i hurt

Techniczne wymagania dla sieci przewidują, że w ramach 1.1 POPC budować można infrastrukturę, która gwarantuje przepływność minimum 30/10 Mb/s. Dla wyższej punktowanych sieci 100 Mb/s przepływność w górę sieci musi wynosić minimalnie 30 Mb/s. Oba parametry mierzone są od urządzenia abonenckiego do węzła sieci i mają być realizowane z roczną dostępnością na poziomie 99,5 proc. Na ściśle określonych zasadach akceptowany jest overbooking ("Wymagania techniczne 1.1.3").

Ustalone zostały także dodatkowe, poza przepływnością, parametry techniczne sieci. Opóźnienia nie mogą być wyższe, niż 150 ms, jitter – 0,5 ms, a utrata pakietów – 0,03 proc. Literalnie wymienione są także wykluczone technologie dostępowe, jak ADSL, DOCSIS 2.0, UMTS, systemy satelitarne i inne systemy radiowe w paśmie nielicencjonowanym. Na zasadzie wyjątku wszystkie one są dopuszczone, jako technologie pomocnicze w tzw. sieciach hybrydowych, to znaczy korzystających symultanicznie z dwóch technologii i dwóch sieci (do podniesienia pasma w downlinku lub uplinku) na jednym łączu abonenckim. Przy czym technologia podstawowa oddzielnie musi spełniać minimalne parametry.

Na użytek usług hurtowych należy zapewnić nadmiarowość budowanej infrastruktury na poziomie od jednego zapasowego włókna, przez 3 wolne otwory (8mm) w mikrokanalizacji, mikrorurkę, aż do zapasowej rury HDPE 32 mm, 40 mm lub 50 mm w zależności od odcinka sieci lub typu podłączanego budynku.

REKLAMA

Warunki techniczne opisują również zasady świadczenia usług hurtowych. Beneficjent dotacji będzie miał obowiązek zapewnić w nowej sieci co najmniej takie usługi, jak: BSA (dostęp do strumienia bitów), dostęp do kanalizacji kablowej, dzierżawę włókien, LLU (dzierżawę pętli abonenckiej), dostęp do podbudowy słupowej, wież i masztów, kolokację urządzeń, połączenie sieci w trybie kolokacji lub trybie liniowym. Większość tych usług oparta jest na specyfice usług w sieci Orange Polska. Na ofercie ramowej Orange oparte są też limity stawek za większość usług infrastrukturalnych. Natomiast maksymalne ceny łączy abonenckich (BSA, LLU) oparte są na opuście hurtowym od cen detalicznych, jakie będzie pobierał właściciel nowej infrastruktury.

Chociaż minimalna wielkość projektów w porównaniu do POIG 8.4 stawia wyższą barierę przed małymi operatorami, to jednak zainteresowanie konkursem powinno być duże. Z pewnością z jakichś środków spróbują skorzystać także duże telekomy (jak próbował w ubiegłym roku Orange w ramach konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości). Nie można wykluczyć także prób obejścia limitu 25 mln zł dotacji działaniami poprzez – powiązane formalnie lub nieformalnie – grupy inwestorów.