REKLAMA

Cyfrowy Polsat ma ponad 8 mln klientów post-paid

W pierwszych trzech miesiącach 2020 r. grupa Cyfrowego Polsatu pozyskała ponad 114 tys. klientów mobilnych usług kontraktowych. To najlepszy wynik wśród infrastrukturalnych operatorów komórkowych.

(źr. TELKO.in)

Z opublikowanych przez nich danych wynika, że w I kwartale br. rynek post-paid wzrósł o ponad 226 tys. kart. Oznacza to, że na Cyfrowy Polsat przypada ponad 50 proc. pozyskanych w tym okresie klientów. Kolejne 46 proc. wzrostu tego segmentu to zasługa Orange.

W końcu marca 2020 r. grupa Cyfrowego Polsatu obsługiwała 12,27 mln kart SIM, czyli 0,5 proc. więcej niż trzy miesiące wcześniej i o 4,4 proc. więcej niż w końcu marca 2019 r. Za wzrost odpowiadają karty klientów kontraktowych na rynku głosowym. Niemal 80 proc. obsługiwanych w końcu marca SIM stanowiły karty klientów kontraktowych. Było ich przeszło 9,8 mln, w tym 1,79 mln dedykowanych do usług transmisji danych (spadek o 0,4 proc. w I kwartale 2020 r. i o 0,7 proc. w stosunku do końca marca ub.r.). Liczba kart SIM usług przedpłaconych w pierwszych trzech miesiącach roku zmniejszyła się o 2,1 proc., a w skali 12 miesięcy o 1,3 proc. 

Wzrost liczby usług abonamentowych telefonii komórkowej spółka tłumaczy przede wszystkim „skuteczną realizacją strategii dosprzedaży usług do pojedynczego klienta oraz wprowadzenia atrakcyjnych taryf adresowanych do klientów kontraktowych, jak również wysokiego popytu wśród klientów biznesowych na usługi m2m”. Uzasadnienie nie zmienia się od kilku kwartałów.

Spadek liczby szerokopasmowych mobilnych usług kontraktowych związany jest – zdaniem spółki – m.in. „stopniowym nasycaniem się rynku usługami dedykowanego mobilnego dostępu do internetu oraz systematycznie rosnącą popularnością transmisji danych w taryfach telefonii komórkowej (smartfony), która to usługa konkuruje z usługą dedykowanego dostępu do internetu mobilnego”.

W końcu marca grupa świadczyła blisko 5,2 mln usług płatnej telewizji (w tym telewizja satelitarna, IPTV oraz OTT), w tym 4,99 mln usług kontraktowych (o 1,7 proc. mniej niż rok wcześniej głównie ze względu na spadek liczby klientów telewizji satelitarnej).

Tak jak w poprzednich kwartałach, Cyfrowy Polsat podkreśla znaczenie sprzedaży pakietów. W końcu marca korzystało z nich 2,01 mln klientów grupy, czyli o 157 tys. więcej niż rok temu. Korzystali w sumie z 6,12 mln usług (wzrost o 533 tys. w skali roku). 2 mln klient usług pakietowych został pozyskany w styczniu br.

W raporcie kwartalnym Cyfrowego Polsatu poinformowano, że w czasie pandemii wolumen usług głosowych w sieci Plus wzrósł o 50 proc., zaś transmisja danych o 25 proc. W I kwartale br. klienci grupy przetransferowali 350 PB danych – o 33 proc. więcej niż w pierwszych trzech miesiącach 2019 r.

Cyfrowy Polsat ani w raporcie finansowym, ani w dołączonych do niego dodatkowych informacjach nie podał wyników kwartalnych grupy Polkomtel. Jak poinformowano w czasie telekonferencji, Cyfrowy Polsat nie będzie już ujawniał tych informacji, bo – zdaniem spółki – podawanie jednostkowych wyników „zaciemnia obraz grupy”.

Jej przychody w I kwartale wyniosły niemal 2,85 mld zł i były o 2 proc. wyższe niż w tym samym okresie ub.r. 

Nasz zdywersyfikowany i bazujący na subskrypcjach model biznesowy zapewnia przewidywalne i stabilne strumienie przychodów – mówił podczas telekonferencji Mirosław Błaszczyk, prezes Cyfrowego Polsatu i Polkomtela.

Przychody grupy w I kwartale wyniosły niemal 2,85 mld zł i były o 2 proc. wyższe niż w tym samym okresie ub.r. Za wzrost odpowiadał rynek hurtowy – głównym motorem wzrostu były wyższe przychody z rozliczeń międzyoperatorskich, wynikające z silnego wzrostu wolumenu połączeń głosowych od momentu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce.