Cyfrowy Polsat ma ponad 8 mln klientów post-paid

Z raportu kwartalnego grupy wynika, że przychody ze sprzedaży sprzętu wyniosły 346 mln zł i były o 0,7 proc. niższe od osiągniętych w pierwszych trzech miesiącach 2019 r. Jak podkreślono, od połowy marca w związku z pandemią COVID-19, znacząco spadła sprzedaż smartfonów.

Po stronie kosztowej zwraca uwagę 7 proc. wzrost kosztów technicznych i rozliczeń międzyoperatorskich (do 601 mln zł) oraz 28 proc. wzrost kosztów windykacji, odpisów aktualizujących wartość należności i koszt spisanych należności (do 44 mln zł).

Na inwestycje związane m.in. z modernizacją sieci komórkowej grupa w I kwartale wydała ponad 307 mln zł, o blisko 15 proc. mniej niż rok wcześniej.

W prezentacji dla inwestorów zarząd spółki zwraca uwagę na przeprowadzenie w ostatnich 12 miesiącach restrukturyzacji zadłużenia grupy. Uważa, że operacja zakończyła się sukcesem i ocenia, że obecna struktura długu oraz terminy jego zapadalności „pozwala na komfortowe prowadzenie działalności operacyjnej, dalszy rozwój grupy oraz kontynuację realizacji polityki dywidendowej”.

W najbliższym czasie zarząd planuje wydać swoją rekomendację co do wypłaty dywidendy – zapowiada w komunikacie prasowym Katarzyna Ostap-Tomann, dyrektor finansowa Cyfrowego Polsatu.

Opisując zakup akcji Interii, zarząd grupy zapowiada, że w średnim terminie planuje podwoić EBITDA przejmowanej spółki.

Za rozsądną cenę kupujemy dobrze prowadzony biznes, z kompetentnym zespołem i o silnej pozycji na rynku internetowym. Doskonale pasuje do strategii Telewizji Polsat - komentuje tę transakcję cytowany w komunikacie prasowym Stanisław Janowski, prezes Telewizji Polsat.

Według zarządu spółki pandemia COVID-19 wywiera zarówno pozytywne, jak i negatywne czynniki na działalność grupy.

Do pozytywów zaliczono m.in. spadek stóp procentowych (obniża koszt obsługi długu – jak podano w czasie telekonferencji z 2,8 proc. w końcu marca do 2,3 proc. 13 maja), wzrost przychodów z usług mobilnych (ze względu na pracę z domu i e-edukację rośnie popyt na większe pakiety danych; rośnie ruch głosowy, a w raz z nim  przychody i koszty rozliczeń międzyoperatorskich), a także zwiększony popyt na treści oraz „potencjalnie mniej wymagający rynek pracy”.

Wśród czynników negatywnych grupa wymienia m.in. potencjalny spadek wartości rynku reklamy (jak podano w czasie telekonferencji: zmniejszył się o 3 proc. w I kwartale 2020 r. i o ok. 35 proc. w kwietniu i pierwszych tygodniach maja), potencjalne spowolnienie pozyskiwania nowych klientów (jak podano w czasie telekonferencji: w pierwszym okresie pozyskanie klientów spadło o 50 proc., a obecnie spadek wynosi ok. 30 proc.), niższe przychody z roamingu, a także spadek sprzedaży telefonów (jak podano w czasie telekonferencji: w pierwszym okresie sprzedaż smartfonów spadła o 50 proc., a obecnie jest o ok. 30 proc. niższa niż przed pandemią) i potencjalne bankructwa przedsiębiorstw, w tym szczególnie w segmencie SOHO (spółka nie ujawnia jaką część bazy klientów mobilnych stanowią klienci SOHO).

W raporcie kwartalnym Cyfrowy Polsat poinformował, że 13 stycznia za 6,9 mln zł kupił ponad 51 proc. udziałów zajmującej się usługami technicznymi, dzierżawą i usługami hurtowymi spółki Alledo, zaś 25 marca - za nieco ponad 7 mln zł - ponad 69 proc. udziałów spółki BCAST, która zajmuje się emisją programów radiowych i telewizyjnych dla nadawców publicznych i komercyjnych na terenie całej Polski. BCAST posiada także autorskie rozwiązanie DABCAST, pozwalające nadawcom radiowym na kreowanie i dystrybucję treści w technologii DAB+.

Raport kwartalny Cyfrowego Polsatu
Prezentacja dla inwestorów
KPI