Cyfrowy Polsat przejmuje kontrolę nad Netią

Aktualizacja 05.12 15:12

– Przejęcie Netii umożliwi nam silniejsze wejście na rynek dużych miast. Zarówno Cyfrowy Polsat, jak i Polkomtel około 70 proc. z całej bazy klienckiej ma na terenie małych miast i wsi – mówił podczas dzisiejszej konferencji prasowej Tobias Solorz, prezes Cyfrowego Polsatu.

Spółka nie chciała zdradzać zbyt wiele strategicznych planów w stosunku do Netii. Ma je podać do wiadomości dopiero po zakończeniu procesu skupu akcji operatora, co – warto przypomnieć – jest uwarunkowane m.in. zgodą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

– Wierzymy, że UOKiK nie powinien mieć zastrzeżeń, ale nie możemy mieć co do tego pewności – mówili przedstawiciele Cyfrowego Polsatu.

Obszary działania obu podmiotów pokrywają się wyłącznie na rynku usług telewizyjnych i to pod warunkiem, że UOKiK uzna za substytucyjne rynki dostarczania telewizji w sieciach stacjonarnych i na platformach satelitarnych. Nawet jeżeli tak się stanie, to Cyfrowy Polsat ma 3,8 mln klientów TV, a Netia niespełna 190 tys. Cyfrowy Polsat jeszcze nie złożył do UOKiK wniosku o akceptację przejęcia kontroli nad Netią.

Wezwanie na kolejne 34 proc. akcji operatora zakończy się dopiero pod koniec I kwartału przyszłego roku. Przedstawiciele Cyfrowego Polsatu nie chcą zdradzić, czy zamierzają do tego czasu aktywnie wykonywać swoje prawa, jako największy udziałowiec Netii. W dłuższej perspektywie nie wykluczają zwiększania udziałów w akcjonariacie Netii. Nie wiadomo, czy planuje zdjęcie spółki z giełdowego parkietu.

Przedstawiciele Cyfrowego Polsatu mówili, że widzą potrzebę modernizacji sieci dostępowej Netii, ale nie przesądzają, czy na takim właśnie poziomie wydatków (420 mln zł), jakie zaplanował zarząd Netii. Nie będą natomiast popierali wypłaty dywidendy przez Netię.

– Widzimy dużą wartość segmentu B2B Netii, który jest komplementarny do usług dla biznesu Polkomtela – mówiła Katarzyna Ostap-Tomman, dyrektor finansowy Cyfrowego Polsatu.

Cyfrowy Polsat zapłaci za akcje Netii, które być może uda się skupić we wezwaniu maksymalnie 200 mln zł. Resztę kwoty w wysokości 489 mln zł pokryje Karswell Ltd. – spółka zależna Zygmunta Solorza. Taką struktura zakupu akcji Netii przedstawiciele Cyfrowego Polsatu tłumaczą warunkami swoich umów kredytowych z bankami.

Aktualizacja 05.12 13:15

Cyfrowy Polsat nie czekał zbyt długo z ogłoszeniem wezwania na akcje, które pozwolą mu zwiększyć udział w kapitale Netii do 66 proc. Wezwanie ogłosił dziś. Za jedną akcję proponuje 5,77, czyli tyle co za akcje, które odkupuje od podmiotów związanych ze Zbigniewem Jakubasem.

Spółka poinformowała, że wraz z Karswell Limited z siedzibą w Nikozji w wezwaniu chce kupić niemal 119,35 mln akcji Netii (34,24 proc.), z czego cypryjska firma, która jest powiązana z Cyfrowym Polsat ma kupić blisko 84,69 mln akcji. Akcje Netii będzie można sprzedawać od 30 stycznia 2018 r. do 5 marca 2018 r.

Wezwanie jest warunkowe. Cyfrowy Polsat chce, by zgromadzenie akcjonariuszy Netii podjęło uchwałę o obniżeniu kapitału przez umorzenie nieco ponad 13,1 mln akcji spółki (3,76 proc.). Jeśli obniżenie kapitału zostanie zarejestrowane przed zakończeniem wezwania, to przedmiotem wezwania będzie nieco ponad 110,7 mln akcji, czyli 33 proc. kapitału Netii, z czego Karswell kupić ma nieco ponad 76 mln akcji (22,67 proc. kapitału). Warunkiem zawieszającym realizację wezwania jest również uzyskanie zgody UOKiK na przejęcie kontroli nad Netią.

Zgodnie z zawartą 5 grudnia umową Karswell w przyszłości sprzeda Cyfrowemu Polsatowi objęte w wyniku wezwania akcje. Otrzyma za to dodatkowe wynagrodzenie.

Cyfrowy Polsat poinformował też, że FIP 11 Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych zobowiązał się sprzedać w wezwaniu nieco ponad 37,3 mln akcji Netii.

Cyfrowy Polsat poinformował o planie złożenia akcjonariuszom Netii oferty zakupu kontrolnego pakietu akcji stacjonarnego operatora – maksymalnie 66 proc. jego akcji.

 
(źr.TELKO.in)

Tymczasem Cyfrowy Polsat zawarł już porozumienie o sprzedaży za 639 mln zł 33 proc. akcji (minus jeden walor) z głównymi udziałowcami Netii – podmiotami zależnymi od Zbigniewa Jakubasa – Mennicą Polską oraz funduszem FIP11FIZ. Strony ustaliły cenę 5,77 zł za akcję Netii, czyli 36 proc. powyżej dzisiejszej ceny zamknięcia. Transakcja wycenia cała Netię powyżej 2 mld zł. To mniej więcej 4,5-krotność wyniku EBITDA Netii za ubiegły rok.

Cyfrowy Polsat szacuje, że w latach 2019-2023 wartość synergii pomiędzy firmami wyniesie 800 mln zł. Z tego 250 mln zł, to oszczędności na wydatkach inwestycyjnych (w tym zakupie dekoderów, modemów i routerów), a 550 mln zł na cross-sellingu i up-sellingu usług pomiędzy obydwiema grupami.

Transakcja ta uczyni z Cyfrowego Polsatu najsilniejszego akcjonariusza Netii. Poza nim FIP11FIZ będzie miał nadal ok. 9 proc. akcji, fundusz SISU prawie 13 proc. akcji, OFE PZU będzie miało 10 proc., a OFE Nationale-Nederlanden 9,5 proc. akcji Netii. Mniejsze pakiety posiadają jeszcze inni akcjonariusze, a 19 proc. jest w obrocie giełdowym.

Nie wiadomo jeszcze dokładnie, w jakim terminie i za jaką kwotę Cyfrowy Polsat planuje skupić kolejne 33 proc. akcji Netii w publicznym wezwaniu (przewiduje realizację tego planu na początku przyszłego roku). Transakcja z Mennicą i FIP11FIZ już mu jednak daje kontrolę nad Netią, jeżeli fundusz Zbigniewa Jakubasa będzie współdziałał z nowym akcjonariuszem. Interesująca będzie reakcja pozostałych posiadaczy akcji Netii na transakcję Cyfrowego Polsatu ze Zbigniewem Jakubasem.

Co do realizacji całościowego planu zakupu 66 proc. akcji Netii, to Cyfrowy Polsat podaje w oficjalnym komunikacie, że „proces przygotowania do transakcji jest na wczesnym etapie, a jego wynik, a co za tym idzie, także prawdopodobieństwo faktycznego przeprowadzenia transakcji, są niepewne”.

Gdyby zaproponował w wezwaniu podobną cenę, to musiałby wydać kolejne 600 mln zł, a więc razem przeszło 1,2 mld zł na przejęcie kontroli nad operatorem, który ma 1,4-1,5 mld zł rocznego przychodu i ok. 400 mln zł dodatniego wyniku EBITDA.

Transakcja ze Zbigniewem Jakubasem daje Cyfrowemu Polsatowi kontrolę nad Netią, ale nowy inwestor jeszcze przed długi czas będzie się musiał liczyć z akcjonariuszami mniejszościowymi. To może mu utrudnić operacyjną integrację Netii z grupą a Cyfrowego Polsatu.

Według nieoficjalnych informacji, Zbigniew Jakubas był blisko porozumienia z Zygmuntem Solorzem, głównym akcjonariuszem Cyfrowego Polsatu, już kilka lat temu. Stronom nie udało się jednak ustalić satysfakcjonującej ceny. Ich wyceny różniły się o ok. 1 zł na każdym walorze Netii.

Wówczas oceniano, że grupę Cyfrowego Polsatu interesuje przede wszystkim segment B2B Netii oraz sieć szkieletowo-agregacyjna do odbierania ruchu z infrastruktury mobilnej Polkomtela. Netia, to również jeden z największych detalicznych biznesów na polskim rynku stacjonarnej telekomunikacji – jednak z erodującą bazą abonencką i w trakcie procesu modernizacji sieci. Cyfrowy Polsat podkreśla, że przejęcie kontroli nad Netią daje mu:

  • 20 tys. km szkieletowej sieci światłowodowej,
  • miejską infrastrukturę światłowodową w 48 największych polskich miastach,
  • sieć dostępowa docierająca aktualnie do 2,5 mln lokalizacji,
  • bazę 1 mln klientów segmentu B2C, stanowiących potencjał do dosprzedaży produktów Grupy Polsat,
  • 25 tys. klientów B2B i bezpośredni dostęp do ponad 800 kluczowych budynków biurowych w Polsce.

Bieżące porozumienie mogło zintensyfikować publiczne zaanonsowanie przez grupę T-Mobile Polska chęci wejścia z usługami na rynek stacjonarny. Realizacja planów obu spółek oznaczałaby, że Playa pozostanie jedynym stricte mobilnym graczem na polskim rynku telekomunikacyjnym.

Warto jeszcze przypomnieć, że dzisiaj Cyfrowy Polsat poinformował także o nabyciu od grupy ZPR za kwotę 103 mln zł stacji radiowej ESKA Rock, stacji TV: EskaTV i PoloTV oraz (docelowo 45 proc. udziałów) dwóch innych stacji telewizyjnych: Fokus TV oraz Nowa TV.

Informacja prasowa Cyfrowego Polsatu o inwestycji w akcje Netii
Prezentacja na temat strategicznych inwestycji grupy Cyfrowego Polsatu

REKLAMA