Czwarty konkurs z 1.1 POPC ruszy jesienią

Centrum Projektów Polska Cyfrowa dokonała aktualizacji harmonogramu naborów w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa.

Oficjalnie pojawiła się informacja, że w IV kwartale tego roku zostanie ogłoszony w ramach 1.osi POPC konkurs na budowę sieci szerokopasmowych. Przewidywana w nim wstępnie alokacja środków finansowych to 580 mln zł. Ma to związek z ogłoszonym przez rząd programem zapewnienia dostępu do internetu do gminnych ośrodków kultury (GOK-ów). Ogłoszenie konkursu zapowiadał kilka dni temu  Marek Zagórski, minister cyfryzacji.

W Ministerstwie Cyfryzacji odbyło się związane z tym spotkanie konsultacyjne Grupy Roboczej ds. Sieci Szerokopasmowych. Jak informuje Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej, na spotkaniu omawiano m.in. wielkość obszarów, kryteria. Według izby, można się spodziewać  obszarów konkursowych nieco mniejszych niż w naborach 2 i 3, co jest dobrą wiadomością z punktu widzenia mniejszych operatorów.

Dodatkowo w III kwartale tego roku CPPC planuje ogłosić w ramach 1.1 POPC konkurs WiFi dla Polski. Będzie w nich można ubiegać się o dofinansowane  projektów zapewniających bezpłatne WiFi w przestrzeni publicznej dla obywateli. Przewidywana alokacja w tym przypadku to 120 mln zł.

Jak poinformowała CPPC ogłoszenie konkursu WiFi dla Polski można oczekiwać, a nabór wniosków będzie miała miejsce we wrześniu.