Czy telekomy potrzebują wsparcia sztucznej inteligencji?

AI jako wartość dodana

W miarę zwiększania dostępności coraz bardziej niezawodnych i niedrogich łączy szerokopasmowych, sieci telekomunikacyjne oferują wiele różnych możliwości. Sztuczna inteligencja może wnieść wartość dodaną w postaci zwiększenia dynamizmu i inteligencji sieci, co sprawi, że usługi oferowane przez telekomy staną się bardziej intuicyjne, proaktywne, a także „reaktywne” w zależności od zmieniających się sytuacji.

Klasyfikacja ruchu, wykrywanie i przewidywanie anomalii, wykorzystanie zasobów i optymalizacja sieci, a także orkiestracja sieciowa – to obszary, na które sztuczna inteligencja będzie miała największy wpływ. Będzie również wspierać urządzenia mobilne z wirtualnymi asystentami i botami – przewidują analitycy IDC.

Sztuczna inteligencja ma też duże szanse na rozwiązanie wielu problemów związanych z obsługą klienta (personalizacja usług i obsługi), zasięgiem sieci, rozliczeniami, ofertą usług i produktów itp. AI może też pomóc w doradzaniu abonentom przy wyborze najlepszego dla nich planu taryfowego.

Co motywuje do wdrażania AI?

Za poszukiwaniem nowych metod wspomagania działania oraz nowych strategii rozwoju sieci telekomunikacyjnych przemawiają wszystkim statystyki pokazujące, ile jeszcze obszarów pozostaje do zagospodarowania. I tak, w 2018 r. 4 mld ludzi na świecie nie ma jeszcze w ogóle dostępu do łączy internetowych, 5 mld nie posiada smartfona, 40 proc. nie ma dostępu do szerokopasmowego mobilnego internetu. Statystyki te pochodzą z raportu Global Industry Vision 2025 (GIV2025), przygotowanego przez Huawei i zaprezentowanego w połowie kwietnia podczas konferencji Huawei Analysts Summit 2018, podczas której wiodącym tematem nie były systemy 5G, lecz właśnie sztuczna inteligencja wprowadzana do ekosystemu ICT.

 
źr. Huawei

Obecnie mniej niż 40 proc. gospodarstw domowych na świecie ma dostęp do łączy szerokopasmowych (wg prognozy w 2025 r. liczba ta zwiększy się do 75 proc.), a niecały 1 proc. korzysta z gigabitowych łączy (do 2025 r. ma je mieć 30 proc.). Liczba domowych urządzeń podłączonych do sieci z obecnych 2,6 mld  w 2025 r. ma się zwiększyć do 20 mld.

Gra idzie o duże pieniądze, bo wartość gospodarki cyfrowej w 2025 r. oszacowano w raporcie GIV2025 na 23 bln dolarów.

– Żeby w jak najkrótszym czasie, jak największy kawałek tego tortu rynkowego dla siebie zdobyć, warto wprowadzać innowacje do sieci, takie jak sztuczna inteligencja i chmura – przekonywał Eric Xu, prezes Huawei, przytaczając dane i prognozy z raportu GIV2025.

Prezentując wizję „inteligentnego świata przyszłości”, zastrzegł jednocześnie, że to dopiero początek drogi.