REKLAMA

Dobry IV kwartał UPC Polska

Liberty Global opublikowało raport za 2015 r. Spółka zależna grupy – UPC Polska – zanotowała dobre wyniki operacyjne w czwartym kwartale 2015 r. przy czym istotnie przyczyniły się do tego rynkowe akwizycje.

W skali roku liczba RGU operatora wzrosła o prawie 100 tys., z czego blisko 70 proc. przypadło na IV kwartał. Operator rósł we wszystkich podstawowych segmentach usług, ale najbardziej – liczbami bezwzględnymi – w szerokopasmowym dostępie do internetu.

Trzeba jednak zwrócić uwagę, że 27 tys. RGU (w tym 14 tys. TV i 12 tys. internetu) operator pozyskał dzięki przejęciom lokalnych konkurentów. UPC nie informowało o tych transakcjach, ale pośród aktywów spółki można znaleźć dzisiaj gdańską sieć Net-Sat Media oraz bydgoską Awonet. Wcześniej w ciągu 2015 r. UPC przejęło lokalne sieci w Bolesławcu, Kowarach, Zdzieszowicach, Siemianowicach i Chorzowie.

Mimo istotnej roli akwizycji w IV kwartale przeważał organiczny rozwój bazy klienckiej, zwłaszcza jeżeli chodzi o dostęp do internetu. 87 proc. sprzedanych łączy abonenckich w sieci UPC dysponuje 30 Mb/s (i więcej) przepływności.

Raport Liberty podkreśla poprawę wyników regionu CEE (niższe spadki) w obszarze usług TV w IV kwartale m.in. dzięki pozyskaniu klientów w Polsce. Warto tutaj także wspomnieć o popularności nowych usług wideo z oferty UPC. Liczba dekoderów Horizon wynosiła na koniec ubiegłego roku 128 tys., co oznacza, że w okresie przedświątecznym sprzedaży wyniosła przeszło 20 tys. sztuk. UPC bowiem oficjalnie komunikowało przekroczenie bariery 100 tys. sprzedanych urządzeń w połowie grudnia 2015. Liberty raportuje również subskrypcję serwisu wideo MyPrime przez 145 tys. klientów. Przy czym operator dosyć agresywnie promował ten produkt w ubiegłym roku i proponował czasowe opusty w abonamencie, ale również 6-miesięczne kontrakty lojalnościowe.

Liberty podaje, że na koniec ubiegłego roku odsetek polskich klientów korzystających z dwóch usług wynosił 25 proc., a odsetek nabywców pakietów triple-play – 36 proc. Co ciekawe, w porównaniu do innych krajów, w których działa Liberty Global, nasycenie pakietami double-play jest w Polsce stosunkowo wysokie, a pakietami triple-play – stosunkowo niskie (choć są kraje pod tym względem jeszcze bardziej „oporne”). W Belgii nasycenie potrójnymi pakietami przekracza 50 proc. bazy, a w Wielkiej Brytanii i Holandi – przekracza 60 proc.

Kolejny kwartał z rzędu widać wzrost zasięgu sieci UPC. Dzisiaj mogła już przekroczyć 3 mln HP, a na koniec IV kwartału 2015 była bliska tej liczby. Liberty podaje, że UPC weszło w 2015 r. do pięciu nowych ośrodków miejskich. Ocenia, że sieć dociera do 21 proc. wszystkich gospodarstw domowych w Polsce. Ponad 100 tys. nowych mieszkań w zasięgu sieci zostało pozyskanych w IV kwartale, z czego niecałe 20 proc. przypadło na przejęcia mniejszych operatorow. Nie znamy szybkości utylizacji nowej sieci przez UPC.

W ubiegłym roku szacowaliśmy, że w całym roku 2015 przychody UPC Polska mogą wynieść 1 498,7 mld zł. Z opublikowanych przez Liberty danych wynika, że było nawet nieco lepiej – przynajmniej kierując się podanymi przez firmę kursami przeliczeniowymi. Szacując ze średniego kursu dolara do złotego wynika, że przychody UPC Polska wyniosły w 2015 r. 1,507 mld zł, czyli że wzrosły ok. 2,5 proc.

Liberty Global podaje 1-proc. wzrost przychodów w całym regionie CEE m.in. dzięki wynikom w Polsce. Przy czym – również w Polsce – odnotowano spadek ARPU, szczególnie w segmencie szerokopasmowego dostępu (wartości ARPU operator nie podaje).

Warto przy tym zwrócić uwagę, co dla globalnego koncernu oznacza ryzyko walutowe. W ciągu roku średni kurs złotego do dolara spadł prawie o 20 proc. , a Liberty – mimo wzrostu sprzedaży – zaraportowało 15-proc. spadek przychodów z polskiego rynku (399,7 mln dolarów).

Wraz z publikacją wyników za 2015 r. Liberty Global poinformowało o umowie z Vodafone. Zamiast globalnej fuzji, czy wymiany aktywów oba koncerny zdecydowały tymczasem o utworzeniu joint-venture (50-50) w Holandii, które połączy sieć kablową Ziggo z siecią mobilną Vodafone w jeden podmiot prawny.

Informacja prasowa o wynikach UPC Polska