REKLAMA

Emitel poprawił przychody i wyniki

Emitel, czołowy operator radiodyfuzyjny w kraju, opublikował raport za 2019 r. Wynika z niego, że spółce udało się poprawić większość parametrów finansowych. Wartość przychodów spółki (446,6 mln zł) wzrosła o 5,9 proc., wartość EBITDA (302,9 mln zł) wzrosła blisko 22 proc. (pozytywny wpływ miało wdrożenie standardu rachunkowego MSSF 16), wynik operacyjny (140 mln zł) wzrósł o 30 proc., a zysk netto wyniósł prawie 33 mln zł wobec 136 mln zł straty w 2018 r.

Znacznie lepszy wynik finansowy, niż w roku 2018, to przede wszystkim efekt niższych kosztów odsetkowych z tytułu obligacji, jakie spółka wyemitowała dla swojego głównego właściciela, a które dwa lata temu kosztowały ją przeszło 150 mln zł. Ponadto spółka zanotowała znacząco niższe koszty w pozycjach „Usługi obce” oraz „Kary i grzywny”.

Ze sprawozdania spółki wynika, że wzrost przychodów zawdzięcza głównie segmentowi nadawania telewizyjnego, do którego zalicza również przedsięwzięcia z obszaru IPTV/OTT (w ubiegłym roku Emitel zakończył wdrożenie nowego systemu usług streamingowych dla Orange Polska). Spółka informowała o zawarciu nowej umowy o emisję sygnału stacji EskaTV. Przychody od Telewizji Polskiej wzrosły ok. 20 mln zł.

Do największych klientów spółki w ubiegłym roku należała TVP, od której wpłynęło 104 mln zł, Polskie Radio – 37 mln zł oraz Grupa Cyfrowego Polsatu – 91 mln zł.

W pozostałych segmentach działalności spółka prawie nie zanotowała zmian, poza niewielkim wzrostem przychodów z dzierżawy i wynajmu infrastruktury. Emitel podaje, że w 2019 r. liczba jego własnych wież telekomunikacyjnych sięgnęła 450 obiektów, a portfel zamówień na nowe obiekty wynosił 200. Na rynku transmisji danych spółka uruchomiła w ub.r. 135 radiolinków dla ATM.

W lipcu ub.r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zatwierdził oferty ramowe Emitela na rynku hurtowego udostępniania infrastruktury emisyjnej sygnału radia i telewizji, ale z raportu nie wynika, aby ta deregulacja miała już jakiś wpływ na wyniki operatora.

Na początku bieżącego roku Agencja Reutera informowała o możliwym debiucie na giełdzie spółki. Faktycznie, raport Emitela wspomina o planowanym na przełom marca i kwietnia rozwodnieniu kapitału akcyjnego, co zazwyczaj ma związek z emisją nowych akcji, które mogłyby zostać zaoferowane akcjonariuszom poprzez IPO.

Ponadto w raporcie można przeczytać, że w spółce obowiązuje program motywacyjny dla „kluczowej kadry kierowniczej”, w której warunkiem wypłaty premii jest zbycie kontroli przez głównego akcjonariuszy na założonych z góry warunkach. Ważność tego programu, przyjętego w 2015 r., upływa w bieżącym roku.

Sprawozdanie finansowe Emitel S.A. za 2019 r.
Sprawozdanie z działalności Emitel S.A. za 2019 r.