AKCJA SPOŁECZNA

GIODO kwestionuje koncepcję ustawy abonamentowej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało pierwszą opinię w konsultacjach nowelizacji ustawy o opłacie abonamentowej. Jest to opinia Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), który aprobuje szczegółowe uregulowania przetwarzania danych o abonentach zaproponowane przez resort kultury, ale kwestionuje całą koncepcję wciągnięcia prywatnych podmiotów w system poboru opłaty. Zwłaszcza, że planowane jest bardziej kompleksowy uregulowanie problemu poboru abonamentu RTV.

– Z informacji medialnych wynika, iż na 2018 r. planowane jest przedstawienie projektu przepisów zakładających pobieranie opłat abonamentowych razem z podatkiem dochodowym PIT i CIT oraz składką na KRUS. Nie wydaje się zatem uzasadnione przejściowe wprowadzanie regulacji opartej na innym modelu poboru tych opłat, zwłaszcza, iż wiąże się ono z przetwarzaniem – a co za tym idzie koniecznością zabezpieczenia – dużych ilości danych – pisze między innymi GIODO.

Inspektorat wskazuje również, że wątpliwa jest zmiana warunków umów pomiędzy operatorami i abonentami w trakcie ich trwania, jaką wprowadziłaby nowelizacja nakładając obowiązek udostępnienia danych klientów. To mogłoby narazić na szwank ich interesy.

Niezależnie od powyższego, z treści stanowiska wynika, że projekt nowelizacji ustawy o opłacie abonamentowej był już wcześniej konsultowany z GIODO, którego szczegółowe zalecenia odnośnie zasad przetwarzania danych abonenckich zostały w projekcie uwzględnione.

Projekt nowelizacji spotkał się z krytyką dostawców płatnej TV. Negatywne stanowiska przedstawiły organizacje sieci kablowych: Mediakom oraz Polska Izba Komunikacji Elektronicznej. Samodzielnie z krytyką wystąpił Cyfrowy Polsat.