REKLAMA

Hurtowy dostęp w małych sieciach potrzebny

Marta Wojciechowska, prezes zarządu Fiberhost.
(źr. PIKE)

Zwrócił przy tym uwagę na mało do tej pory dyskutowaną sprawę, czyli udział w rynku hurtowym mniejszych graczy.

– Mówimy o konieczności zbudowania zasięgu, który pozwoli podłączyć do sieci optycznej 8-9 mln gospodarstw domowych. Nie wiem dokładnie jak daleko od tak zdefiniowanego celu są Światłowód Inwestycje razem z Nexerą i Fiberhostem, ale widzę, że na rynku jest mnóstwo mniejszych sieci – także wybudowanych z publiczną dotację. I bardzo bym sobie życzył, aby one także otwarły się na współpracę – mówił prezes Netii. – Praktyka pokazuje, że nikt im nie odbierze lokalnego rynku. Pewnie będą musiały toczyć małe bitwy na jakość ofert, ale dzięki temu wybudowane przez nich sieci szybciej wypełnią się usługami. Namawiałbym wszystkich, którzy korzystali z POPC lub zamierzają korzystać ze środków w nowej rundzie finansowej, aby myśleli nie tylko o działalności detalicznej, ale także o działalności hurtowej.

Warto podkreślić, że choć nie jest to łatwo dostrzegalne z perspektywy całego rynku mniejsi operatorzy na pewną skalę także uczestniczą w biznesie hurtowym – czy współpracując z dużymi konkurentami, czy pomiędzy sobą – zarówno jako dawcy, jak i biorcy dostępu optycznego. Maciej Nowohoński podkreślił, że akurat jego firma współuczestniczy w takiej współprac i dzisiaj ma kilkudziesięciu lokalnych partnerów, na sieciach których sprzedaje swoje usługi.

Na pytanie prowadzącego dyskusję Jakuba Woźnego, jaki powinien być zasięg takiej sieci, aby warto było budować z nią punkt styku Maciej Nowohoński odpowiedział, że około 10 tys. gospodarstw domowych.

Przypomniał również, powołując się na ostatni raport TELKO.in, że na rynku działa około 1,6 tys. operatorów sieci światłowodowych i jest to poważny potencjał do konsolidacji na użytek współpracy hurtowej. A skala sieci do wykorzystania jest dla (zwłaszcza dużego) operatora detalicznego jednym z podstawowych warunków opłacalności zakupu hurtowego dostępu.

– Myślę, że można dysponować siecią o zasięgu nawet mniejszym niż 10 tys. HP i także ją otworzyć na współpracę hurtową – niekoniecznie z Orange, którego specyfika faktycznie wymaga odpowiedniej skali – ale chociażby dla najbliższych geograficznie sąsiadów – komentował inny uczestnik panelu: Jacek Wiśniewski, prezes zarządu Nexery.

Podobnego zdania była Marta Wojciechowska, nowa prezes zarządu Fiberhost.

– Nawet przy niewielkim zasięgu sieci model hurtowy umożliwia wyższą monetyzacją wybudowanej infrastruktury. Bez względu na to, czy ta infrastruktura jest udostępniana wielkim, czy małym partnerom – mówiła.

Szeroki dostęp do otwartych sieci optycznych może wymagać standaryzacji warunków współpracy. Dyskutanci zwrócili uwagę, że dobrym pomysłem mógłby być jednolity system obsługi hurtowych zamówień w różnych sieciach. We współpracy z regulatorem, taki ujednolicony system mógłby powstać na przykład ze środków Krajowego Planu Odbudowy lub Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (o ile te środki ostatecznie okażą się dostępne).