Inwentaryzacja infrastruktury, również w drogach

W danych kontaktowych w sprawie dostępu należy podać: nazwę, dane adresowe, numer telefonu i adres poczty elektronicznej podmiotu uprawnionego do kontaktu w sprawie umożliwienia faktycznego dostępu do elementu infrastruktury.

Informacje o planach inwestycyjnych dotyczących infrastruktury technicznej lub kanałów technologicznych, finansowanych ze środków publicznych, obejmują m.in.:

  • zakres robót budowlanych,
  • czas realizacji,
  • koszty inwestycji.

Co ciekawe, już na tym etapie konieczne będzie podanie lokalizacji infrastruktury w postaci współrzędnych, a czasu realizacji w dniach między datą rozpoczęcia robót budowlanych a datą zakończenia ostatniej czynności robót budowlanych (co w praktyce może się okazać niewykonalne).

Przekazywane mają też być dane kontaktowe w sprawach koordynacji robót, obejmujące nazwę, dane adresowe, numer telefonu i adres poczty elektronicznej podmiotu uprawnionego do kontaktu.

I warto w tym momencie przypomnieć, że legislacyjny niewypał, jakim jest możliwość „koordynacji robót” wciąż obowiązuje. Z tego mechanizmu można korzystać tylko przy dużej dozie odwagi i determinacji.

W kwestii formatów danych, narzuca się: CSV, SHP, KML, GML, GeoJSON oraz ustandaryzowany formularz przekazywania danych do PIT.

Kanały technologiczne wciąż niezrozumiałe

Przy tej okazji warto wspomnieć, że pojęcie kanałów technologicznych pojawiło się za sprawą Megaustawy już kilkanaście lat temu i wciąż budzi wątpliwości – zarówno u operatorów, jak i u drogowców.

W ujęciu słownikowym ustawy o drogach publicznych w art. 4, ust. 15a czytamy, że kanał technologiczny, to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń, służących umieszczeniu lub eksploatacji m.in. linii telekomunikacyjnych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Kanał pozostaje jednocześnie urządzeniem drogowym i jego dysponentem jest zarządca drogi.

Budowa nowych kanałów jest obowiązkowa w przypadku budowy nowych dróg. W przypadku remontów i przebudów od obowiązku istnieje pokaźna lista odstępstw i wyjątków.

Często niestety zdarza się nam obserwować głębokie niezrozumienie idei budowani takich obiektów, jak kanały technologiczne. O ile drogowcom nie uda się znaleźć wybiegu od ich wybudowania to to, co zastajemy pod nazwą „kanału technologicznego” potrafi wprawić w osłupienie.

Trzeba pamiętać, że w przypadku obecności ustawowego kanału, zarządca ma obowiązek odmówić lokalizacji nowej infrastruktury i jednocześnie ma obowiązek udostępnienia miejsca w rurach drogowych. Ceny określone są w ustawie a wydanie prawa do lokalizacji następuje w formie decyzji po złożeniu odpowiedniego wniosku. Wyjątkiem są odcinki płatnych autostrad, gdzie dostęp będzie regulowany umową dzierżawy.

Rozporządzenie o przekazywaniu danych do PIT wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Później, bo z dniem 1 maja 2023 r., wejdą w życie wymagania związane z przekazywaniem informacji o opłatach.

Trzymam kciuki za drogowców i za sam PIT.

Justyna Kowalczyk

Specjalistka w zakresie prawa budowlanego i przygotowania sieci do budowy. Od 15 lat związana z projektowaniem i koordynacją zadań przy inwestycjach światłowodowych, dla dużych i małych operatorów telekomunikacyjnych.

TEJ SAMEJ AUTORKI:

  1. Zgłoszenie robót budowlanych on-line w portalu e-budownictwo
  2. Odpowiedzialność projektanta – rajd po przepisach
  3. Uprawnienia budowlane po nowemu
  4. Zabytek cyfrowo wykluczony
  5. Mapy do projektów i na budowę – starać się, czy się nie starać?
  6. Samowole budowlane