AKCJA SPOŁECZNA

Jak wdrożyć 5G w Polsce

Laboratoria 5G wciąż poszukują zastosowań dla nowego standardu technologii komunikacyjnej.
(źr. TELKO.in)

– Biorąc pod uwagę możliwość wykorzystania sieci 5G przez przemysł, należy przypuszczać, że naturalnymi liderami tego procesu powinny być największe kraje Unii Europejskiej: Niemcy, Włochy, Francja, Wielka Brytania, Hiszpania i Polska. W krajach tych istnieje największy potencjał wykorzystania sieci 5G, a co za tym idzie inwestycje w te sieci mogą się zwrócić w najkrótszym czasie – piszą autorzy raportu, analizując potencjały przemysłowe największych krajów Unii Europejskiej.

Tymczasem (abstrahując od skuteczności centralnych planów dla gospodarki) nie widać, aby rząd Polski chciał i potrafił naszkicować choćby jeden sztandarowy projekt zastosowania 5G w krajowym przemyśle, który mógłby być traktowany jako „produkt eksportowy”, czy ewentualnie wzorzec dla innych sektorów gospodarki. O nowej technologii można co prawda poczytać w kluczowych dokumentach strategicznych rządu, ale sformułowania nie wychodzą poza najprostsze slogany o wspieraniu nowoczesności oraz innowacyjności.

Tymczasem błędne wydaje się założenie, że samo powstanie sieci 5G wystarczy do masowego pojawienia się innowacyjnych rozwiązań. Największy potencjał do innowacji czeka w obszarze B2B, ale wymaga katalizatorów. Mnogość zastosowań (raport wymienia kilkadziesiąt konkretnych rozwiązań) nie oznacza automatycznej ich absorpcji w przemyśle. Przedsiębiorstwa charakteryzuje swoisty konserwatyzm technologiczny – do nowych zastosowań muszą się przekonać. Ponadto technologia 5G będzie musiała konkurować z innymi technikami komunikacyjnymi – dzisiaj lepiej sprawdzonymi choć w długiej perspektywie mniej uniwersalnymi i mniej wydajnymi.

– Bez zaistnienia warunków dla sieci 5G, tj. wystarczającego popytu, otoczenia regulacyjnego i prawnego, obniżenia kosztów inwestycji w sieci, wdrożenie nowej technologii w Polsce będzie niewątpliwie utrudnione i opóźnione w stosunku do innych krajów. Jednocześnie kluczowe dla wygenerowania popytu jest powstawanie nowych usług, które będą wykorzystywać te właściwości sieci 5G, które nie były dostępne w sieciach mobilnych poprzednich generacji. Jeśli nowe usługi dadzą wartość dodaną w stosunku do tych, które obecnie są dostarczane w oparciu o sieć LTE Advanced to i znajdą się chętni na nie. Tak więc kluczowym jest stymulowanie rozwoju nowych usług – konkluduje raport.

Poza wspomnianymi wyżej kwestiami raport „Wdrożenie sieci 5G w Polsce” za kluczowe uznaje i omawia następujące zagadnienia:

  • model budowy sieci 5G w Polsce;
  • współpracę między rządem a regulatorem rynku telekomunikacyjnego;
  • bariery prawne i konieczne legislacje;
  • realizację zaleceń KE w sprawie cyberbezpieczeństwa sieci 5G;
  • społeczne aspekty wdrażania sieci 5G.

Z rekomendacjami dla wdrożenia nowej technologii w kraju można się zapoznać w poniższym dokumencie.

Wdrożenie sieci 5G w Polsce (wersja skrócona)