REKLAMA

Lokalny gracz musi być operatorem pierwszego wyboru

Celem Asta-Net jest operator pierwszego wyboru dla klientów na obszarze, na którym działa sieć. Niezależnie od tego, czy konkuruje z Orange, Netią, Vectrą, czy innym graczem lokalnym. Wedle jej przedstawiciela, aby to było możliwe trzeba nie tylko świadczyć usługi na najwyższym technologicznie poziomie, ale też wyróżniać się w stawce konkurentów. Za swój główny atut uważa TV Asta, w której relacjonuje wiele lokalnych i regionalnych wydarzeń

Łukasz Hetman, pełnomocnik zarządu w Asta-Net.
(źr. Asta-Net)

Asta-Net należy do największych operatorów w Wielkopolsce. Ilu macie klientów i jakie osiągacie przychody?

ŁUKASZ HETMAN, pełnomocnik zarządu sieci kablowej Asta-Net: Rzeczywiście jesteśmy jednym z największych operatorów na wielkopolskim rynku. Działamy na północy województwa, ale wychodzimy też na sąsiadujące z Wielkopolską tereny województwa zachodniopomorskiego, w szczególności powiat wałecki. W zasięgu Asta-Net jest ponad 70 tys. gospodarstw domowych, a usługi świadczymy blisko 43 tys. klientom. Najwięcej klientów mamy w Pile (prawie 16 tys.), gdzie jest nasza siedziba i skąd się historycznie wywodzimy, a naszymi największymi konkurentami są Vectra, Orange i Netia. Udaje się nam też systematycznie zwiększać przychody ze sprzedaży. W 2015 r. było to 36,7 mln zł, podczas gdy w 2016 r. wyniosły one 41,2 mln zł – w obecnym roku również planujemy kilkuprocentowy wzrost.

A poza Piłą, w jakich miastach macie jeszcze mocną pozycję?

Są to takie lokalizacje, jak: Złotów, Trzcianka, Jastrowie, Ujście, Wyrzysk, Okonek w województwie wielkopolskim oraz Wałcz i Mirosławiec w województwie zachodniopomorskim. Jesteśmy też w wielu mniejszych miejscowościach, co jest m.in. efektem realizacji przez firmę wielu projektów unijnych budowy sieci w obszarach białych plam, co umożliwiło nam dotarcie z usługami także do miejsc pozbawionych wcześniej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Jak duże środki przeznaczacie na inwestycje?

W 2016 r. nasze nakłady na inwestycje wynosiły 6 mln zł, a w 2015 r. – 84,6 mln zł, co było związane przede wszystkim z realizacją projektów budowy sieci z programu  2.8 WRPO (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny). Tamta inwestycja objęła swym zasięgiem 24 gminy z powiatów pilskiego, złotowskiego i czarnkowsko-trzcianeckiego.  Była to największa w ubiegłej unijnej perspektywie finansowej inwestycja z udziałem środków z dotacji unijnych realizowana przez Asta-Net.

W tej perspektywie ruszyliśmy z kolejnymi projektami unijnymi z 1.1 POPC. W pierwszym konkursie zdobyliśmy dofinansowanie na dwa projekty, w tym jeden już w województwie zachodniopomorskim – w powiecie wałeckim – warty 8,2 mln zł, w którym zapewnimy dostęp do szerokopasmowego internetu dla 1 390 gospodarstw domowych. W Wielkopolsce realizujemy natomiast wartą ponad 7,3 mln zł inwestycję w powiecie chodzieskim, dzięki której światłowód dotrze do 1 356 gospodarstw domowych.

W 2. konkursie 1.1 POPC Asta-Net pozyskała natomiast dotację w wysokości 27 mln zł na inwestycję o wartości powyżej 45 mln zł. Za tę kwotę budujemy sieć o łącznej długości ponad 800 km, obejmującą zasięgiem 17 205 gospodarstw domowych na północy województwa wielkopolskiego oraz podłączymy 112 szkól z tego terenu.