REKLAMA

Nadchodzi czas globalnych gigantów

 
(źr.Bell Labs)

Technologie komunikacyjne i cyfryzacja będą miały coraz większy wpływ na nasze życie, a branża telekomunikacyjna stoi w obliczu zmian porównywalnych do tych, jakie przyniosło upowszechnianie internetu w lata 1995-2005 oraz technologii i urządzeń mobilnych, a także cloud computing w latach 2005-2015 – uważają badacze z Bell Labs. Ten renomowany ośrodek badawczy Alcatela-Lucenta, mający w swym dorobku osiem nagród Nobla, po raz pierwszy w swej 90-letniej historii wydał książkę, która zatytułował  „The Future X Network: A Bell Labs Perspective”. Przedstawia w niej przyszłość technologii i komunikacji w perspektywie do 2020 r.

Jej autorem jest Marcus K. Weldon, prezes  Bell Labs (który na wstępie podkreśla wkład innych badaczy i ekspertów)

– Wkraczamy w erę kreowanej przez człowieka technologicznej rewolucji, która całkowicie zmieni świat – dotykając też każdego z nas. Będzie ona równocześnie globalna i lokalna, a jej cechą charakterystyczną będą pojawiające się niemal z dnia na dzień innowacyjne rozwiązania. To właśnie zderzenie rynków globalnych i lokalnych będzie stymulacją do powstania przełomowych technologii i dynamicznych zmian. Naszym zdaniem sprawi ona, że pierwsza era informatyczna, wyznaczona przez powstanie i rozwój internetu, z nowej perspektywy będzie wydawać się jedynie wstępem do czegoś większego – przedstawia swe opracowanie Weldon.

Poszczególne rozdziały książki poświęcone są najistotniejszym zagadnieniom i obszarom zmian związanych z sieciami, które będą definiowały cyfrową przyszłość. Autorzy przestawiają w jakim kierunku będą ewoluować: technologia  bezpieczeństwa,  inteligentnego domu, sieci bezprzewodowe, dostęp szerokopasmowy, teleinformatyka w przedsiębiorstwach, czy Internet Rzeczy .

Nie zaskakuje, że autor pisze o rewolucji jaką przyniesie Internet Rzeczy oraz podkreśla wzrost znaczenia technologii big data, czego efektem ma być tzw. rozszerzona inteligencja wspierająca podejmowanie decyzji. To zaś przyczyni się m.in. do pojawienia się nowego typu zwirtualizowanych przedsiębiorstw, które będą działać niezwiązane z żadną lokalizacją, korzystając z tego, że wszędzie będą mogły być podłączone do sieci oferujących usługi takiej samej jakości.

Autor książki podkreśla, że jednym z kluczowych elementów wpływających na zmiany na rynku telekomunikacyjnym, będzie powstawianie sieci integrowanych w chmurze (ang. cloud integreted network – CIN), co ma zwiększać ich wydajność oraz zmniejszać opóźnienia, tak by cyfrowe treści szybciej docierały do ich użytkowników.

Nie pozostanie to bez wpływu na rynkową konkurencję w branży telekomunikacyjnej w ciągu najbliższych pięciu lat. Według badaczy Bell Labs te w pełni zwirtualizowane globalne firmy będą zazwyczaj korzystać z usług globalnych dostawców usług telekomunikacyjnych, operujących na całym świecie. Nie znaczy to jednak, że znikną lokalni dostawcy. Naukowcy z Bell Labs przewidują, że globalni gracze będą wchodzić z nimi w partnerstwa, by dzięki ich infrastrukturze obsłużyć swoich klientów w różnych rejonach świata. Obrazują to przykładem Coca-Coli, która sprzedaje na całym świecie wystandaryzowany produkt, ale korzysta z lokalnych firm do butelkowania napoju a potem jego dystrybucji.