REKLAMA

nc+ walczy o rentowność biznesu

Blisko 3,8 mld zł przychodów miało w ostatnim okresie rozliczeniowym ITI Neovision, operator platformy satelitarnej nc+. Są to jednak wyniki niemal za dwa lata, ponieważ spółka opublikowała sprawozdanie za 21 miesięcy kończących się 31 grudnia 2018 r. To nietypowe ujęcie swoich finansów tłumaczy zapisami w statucie.

Wyniki za tak długi okres trudno porównywać z rynkiem, niemniej poza wspomnianą wyżej wartością przychodów spółka zanotowała również 519,5 mln zł EBITDA, 240,5 mln zł zysku operacyjnego oraz 195 mln zł zysku netto. Wszystkie te pozycje wzrosły w porównaniu do okresu poprzedniego – zyski znacznie bardziej, niż przychody głównie z powodu znacząco niższych (ponad 100 mln zł) niższych nakładów na produkcję telewizyjną.

Warto zwrócić uwagę, jak wysokie koszty pochłaniają koszty programmingu dla abonentów nc+ oraz koszty własnej produkcji telewizyjnej. W efekcie rentowność EBITDA ITI Neovision wyniosła w ostatnim okresie rozliczeniowym 26 proc., a rentowność netto 5 proc.

82 proc. przychodów spółki pochodzi ze sprzedaży usług na platformie nc+. Wartość przychodów ze sprzedaży własnej oferty programowej jest znacznie niższa, ale charakteryzuje ją znacznie wyższa dynamika sprzedaży – 11 proc. wzrostu sprzedaży praw programowych wobec 1,3 proc. wzrostu ze sprzedaży abonamentu nc+.

źr.ITI Neovision

Jako ciekawostkę z rynku telko można zauważyć, że w omawianym okresie rozliczeniowym UPC Polska zapłaciło ITI prawie 91 mln zł za prawa programowe (kwotę tę ujęto w sprawozdaniu, jako rozliczenie z podmiotami powiązanymi – właściciel UPC Polska jest mniejszościowym udziałowcem ITI). ITI zaś poniósł w tym samym okresie 83,5 mln zł opłat programowych na rzecz Discovery, czy też 38 mln zł opłat na rzecz Eurosportu.

Z raportu wynika, że dostawcami dekoderów abonenckich dla ITI są: ADB, Technicolor oraz Sagemcom.

ITI Neovision zatrudniało na koniec 2018 r. prawie 1,5 tys. osób.

– Zarząd spółki jest zdania, że rynek płatnej telewizji w Polsce nie będzie się rozwijał tak dynamicznie, jak w latach poprzednich. Główny nacisk trzeba położyć na utrzymanie dobrych relacji z abonentami oraz pozyskanie nowych poprzez oferowanie im nowych produktów uzupełniających tradycyjną ofertę telewizyjną: internet, telefon oraz OTT – podaje spółka w podsumowaniu raportu. – Mimo coraz bardziej konkurencyjnego rynku w kolejnych latach spółka planuje utrzymanie obecnych abonentów DTH poprzez wzmocnienie portfela kanałów telewizyjnych oraz udostępnianie im kolejnych innowacyjnych usług interaktywnych oraz dalsze poszerzanie swojej bazy klientów poprzez oferowanie nowych produktów – podsumowuje ogólnie swoja strategię na najbliższe lata.

Raport ITI nie podaje liczby abonentów, ale w sprawozdaniu za 2018 r. głównego udziałowca spółki (Grupa Vivendi) czytamy, że było ich 2,194 mln – o 23 tys. więcej niż w roku 2017.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe ITI Neovision za okres 21 miesięcy kończących się 31 grudnia 2018 r.
Sprawozdanie z działalności zarządu ITI Neovision w okresie 21 miesięcy kończących się 31 grudnia 2018 r.