Nowelizacja megaustawy: nowe zasady dostępu do budynków

Przepis od początku istnienia budził wyłącznie wątpliwości interpretacyjne oraz stanowił główną oś sporu w wielu negocjacjach o zawarcie umowy na dostęp.

Część z dysponentów nieruchomości stała na stanowisku, iż obowiązek zwrotu kosztów najmu zapisany w megaustawie, należy utożsamiać z koniecznością uiszczania wynagrodzenia/czynszu za możliwość korzystania z nieruchomości (co stało w oczywistej sprzeczności z obowiązkiem nieodpłatnego obowiązku udostępniania nieruchomości). Mimo przychylnej dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych interpretacji przepisu dokonanej przez Prezesa UKE, część właścicieli i zarządów nieruchomości stanowczo obstawało przy swojej wersji interpretacji obowiązku zwrotu kosztów najmu. Wykreślenie niefortunnego zapisu, skutecznie utnie wszelkie spory.

Remont budynku a telekomunikacja

Ze względu na cele postawione w Agendzie Cyfrowej, tj. konieczność zapewnienia wszystkim obywatelom Europy dostępu do łączy o przepustowości przekraczającej 30 Mb/s, wprowadzono obowiązek wyposażenia budynku wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej w instalację telekomunikacyjną, jeśli budynek jest poddawany przebudowie, nadbudowie lub rozbudowie obejmującej ingerencję w jakąkolwiek infrastrukturę techniczną.

Partnerem działów "Regulacje" i "Prawo" jest kancelaria:

Powyższy obowiązek, choć budzi znaczny sprzeciw dysponentów nieruchomości (z uwagi na wzrost kosztów niektórych inwestycji), ma spowodować, iż w szybkie sieci telekomunikacyjne zostaną wyposażone nieruchomości poddawane generalnym remontom, wymagającym pozwolenia na budowę.

Podsumowanie

Jako praktycy, pozytywnie oceniamy zakres wprowadzonych zmian. Omówione, nowe przepisy powinny rozwiązać szereg problemów praktycznych, jakie pojawiły się w trakcie stosowania przepisów w dotychczasowym brzmieniu. Czy wszystkie? Czas pokaże.

Mamy jednocześnie nadzieję, że nowe zasady dostępu do nieruchomości i budynków nie zahamują procesu wydawania przez Prezesa UKE decyzji administracyjnych, zastępujących umowę stron. Dla przypomnienia, Prezes UKE potrzebował niemal dwóch lat by wypracować zasady, na jakich prowadzone są postępowania w oparciu o przepisy w dotychczasowym brzmieniu. Patrząc, jak w dalszym ciągu postępują spółdzielnie oraz niektórzy zarządcy, nie mamy wątpliwości, że interwencja Prezesa UKE będzie jeszcze w niejednym przypadku nieodzowna.

[wykaz najważniejszych zmian w megaustawie od redakcji]

AUTORZY

Ewelina Grabiec: radca prawny i partner w kancelarii itB Legal Bazański, Grabiec Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska. Jest specjalistką z zakresu prawa telekomunikacyjnego, procesu budowlanego oraz zagadnień związanych z handlem elektronicznym, dostępem do budynków i nieruchomości w celu zapewnienia telekomunikacji.

Łukasz Bazański: radca prawny i partner w kancelarii itB Legal Bazański, Grabiec Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów z sektora telekomunikacyjnego, w tym w zakresie telekomunikacji, inwestycji telekomunikacyjnych i budowlanych. Jest specjalistą z zakresu prawa handlowego i gospodarczego.

Ewelina Grabiec i Łukasz Bazański prowadzą wspólnie blog o prawie telekomunikacyjnym http://okablowani.pl/.