Opcja wyjścia z biznesu dla lokalnych ISP jest często bardzo atrakcyjna

Niebawem, a dokładnie pod koniec roku powinny ruszyć unijne projekty na dofinansowanie budowy sieci z FERC czy KPO, jaki to może mieć wpływ na proces M&A w przypadku małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych?

To zależy. Nie znamy bowiem do końca warunków tych konkursów. Może to rozruszać rynek M&A w sytuacji, gdy duzi operatorzy będą mogli korzystać z dotacji na budowę sieci. Dzięki temu bowiem ich potencjał finansowy wzrośnie i dodatkową część swoich zasobów będą mogli przeznaczyć na akwizycje, a nie tylko na inwestycje w swoje sieci. Z kolei jeśli pieniądze z KPO czy FERC trafią większym strumieniem do mniejszych operatorów, to ci wówczas mogą poczuć się bezpieczniej i zmaleje ich motywację do sprzedaży biznesu. Te środki mogą więc wyeliminować niektóre z przesłanek, dla których lokalni ISP są gotowi sprzedać swe sieci.

Czy nieuchronnie musimy liczyć się z tym, że obecność lokalnych ISP na rynku telekomunikacyjnym Polsce będzie się marginalizować i takie podmiotu jak Orange, Vectra czy Nexera w ciągu kilku najbliższych lat będą wchłaniać kolejne podmioty?

To realny i prawdopodobny scenariusz. Polski rynek telekomunikacyjny należy do najbardziej rozdrobnionych w Europie. Trzeba też pamiętać, że proces konsolidacji zachodzi na każdym rynku, bo to jest uniwersalny ekonomiczny trend. Duże firmy zazwyczaj efektywniej optymalizują koszty, pozyskują finansowanie i bardziej agresywnie działają w obszarze marketingu. Małym podmiotom trudno jest konkurować z firmami, które są bogatsze i ekonomicznie sprawniejsze. Te okoliczności będą wymuszały konsolidację w sektorze telko i będzie ona postępowała.

Natomiast co warto zauważyć – przedsiębiorcy telekomunikacyjni, którzy się teraz sprzedają stworzyli wartościowe biznesy praktycznie bez pieniędzy. Wychodząc z segmentu operatorskiego, wyposażeni w kapitał inwestycyjny, większość z nich zapewne będzie tworzyć nowe firmy. Biorąc pod uwagę bogate doświadczenie tych przedsiębiorców sądzę, że wielu z nich pozostanie w telekomunikacji szukając nowych, specjalistycznych nisz i trend konsolidacji zapoczątkuje trend innowacji.

Dziękujemy za rozmowę

Rozmawiał Marek Jaślan