P4 zmniejsza zadłużenie w bankach i płaci dywidendę

P4 zmniejszyło zadłużenie w bankach spłacając przedterminowo część kredytów zaciągniętych na zakup UPC Polska. Pieniądze pochodziły m.in. z pożyczki od Iliad, właściciela spółki – wynika z półrocznego sprawozdania finansowego grupy P4 i sprawozdania z działalności zarządu operatora sieci Play i właściciela UPC Polska.

– W pierwszym półroczu 2023 r. Grupa podejmowała kolejne działania w celu optymalizacji zewnętrznych źródeł finansowania – czytamy w sprawozdaniu z działalności zarządu P4.

12 maja P4 pożyczyło na sześć miesięcy od Iliad 1,4 mld zł. Z tych pieniędzy 10 dni później spłaciło przed terminem 1,4 mld zł kredytów bankowych na zakup UPC Polska. Zawarta 10 grudnia 2021 r. umowa kredytowa opiewa na 5,5 mld zł, a kredyt ma zostać spłacony do 26 marca 2026 r.

W I półroczu 2023 r. grupa P4 podpisała również umowę o konsolidacji sald środków pieniężnych (cash pool), z Iliad oraz z bankiem BNP Paribas France działającym jako agent rozliczeniowy. Na koniec czerwca saldo zobowiązań z tej umowy wynosiło 126,5 mln zł.

Spłata kredytu i umowa cash pool to nie jedyne operacje finansowe grupy P4 w ostatnich ośmiu miesiącach. W I półroczu P4 pożyczyło swej spółce zależnej Vortanoria Investments (jest właścicielem SferaNet i Syriona) 144 mln zł.

31 lipca grupa w ramach zawartej w październiku 2021 r. umowy kredytu inwestycyjnego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego uruchomiła transzę kredytu o wartości ok. 69 mln zł. Wcześniej w ramach kredytu z BKG P4 uruchomiło cztery transze warte łącznie 431,3 mln zł. Wszystkie mają być spłacone do września 2026 r.

W sierpniu najpierw P4 otrzymało od Polskiego Światłowodu Otwartego (ten hurtowy operator jest wspólną własnością P4 i InfraVia Capital Partners) 600 mln zł z tytułu umorzenia części udziałów, a potem dostało kolejne 600 mln zł z tytułu należności za sprzedaż udziałów PŚO. Zgodnie z zawartą w czerwcu 2022 r., a sfinalizowaną w marcu 2023 r. umową kontrolowana przez InfraVia spółka InfraVia V Invest kupiła od P4 50 proc. udziałów PŚO za 1,775 mln zł.

W samym końcu tego miesiąca – 24 sierpnia – grupa dokonała przedterminowej spłaty kolejnej części kredytów bankowych zaciągniętych na zakup UPC. Tym razem było to 700 mln zł wraz z odsetkami.

Ze sprawozdania finansowego P4 wynika też, że w I półroczu spółka wypłaciła na rzecz bezpośredniego właściciela – Iliad Purple – dywidendę w wysokości 2,4 mld zł. W ub.r. właściciel nie dostał dywidendy, zaś w 2021 r. wyniosła ona niemal 3,38 mld zł.