REKLAMA

Po 13 latach Orange odnotował roczny wzrost przychodów

Zarząd Orange Polska, ciesząc się z finansowych wyników osiągniętych w ubiegłym roku, podkreśla i przekonuje, że klienci korzystający z jego usług nigdy nie byli  tak zadowoleni z jakości, jak obecnie. Ponoć nie zniechęciły ich nawet podwyżki cen w segmencie mobilnym, a wręcz przeciwnie – operator sprzedaje ich więcej i to coraz częściej w pakietach.

Zarząd Orange Polska jest zadowolony z wyników sprzedaży za 2019 r.
(źr. TELKO.in)

 

Orange Polska odnotował w ubiegłym roku pierwszy od 13 lat wzrost przychodów w ujęciu dwunastomiesięcznym. Zarząd spółki nie kryje z tego powodu zadowolenia, podkreślając, że wynik udało się osiągnąć pomimo utrzymującej się presji strukturalnej na tradycyjne obszary działalności: stacjonarne usługi głosowe, detaliczne i hurtowe. Przychody operatora sięgnęły w ub.r. 11,4 mld zł i w porównaniu z 2018 r. zwiększyły się o 319 mln zł, tj. o 2,9 proc.

Telekomunikacyjna grupa zakończyła ubiegły rok zyskiem netto w wysokości 91 mln zł. Jednak zarząd Orange Polska nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy w tym roku. Wynik EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu (tzw. EBITDAaL) w 2019 r. wyniósł nieco ponad 3 mld zł i był o 7 proc. wyższy niż przed rokiem.

– Proces powrotu Orange Polska na ścieżkę wzrostów przebiega zgodnie z planem. Mam wielką przyjemność poinformować o tym, że w 2019 r. utrzymaliśmy wzrost: nasz wskaźnik rentowności operacyjnej (EBITDA) zwiększył się drugi rok z rzędu. Ponadto, zaraportowaliśmy wzrost przychodów – po raz pierwszy od 13 lat. Osiągamy założone cele dzięki konsekwentnej realizacji przyjętej strategii. Rok 2019 przyniósł przełom na rynku telekomunikacyjnym w Polsce: operatorzy mobilni przyjęli podejście „więcej za więcej”. Cieszy nas, że nasza ukierunkowana na wartość strategia została dobrze przyjęta przez klientów Orange Polska – podsumowuje ubiegły rok cytowany w komunikacie Jean-François Fallacher, prezes Orange Polska.

Zwiększenie przychodów Orange Polska tłumaczy wysoką dynamikę wzrostu w usługach konwergentnych, usługach IT i integracyjnych (wpływ na to miała  także konsolidacja wyników spółki BlueSoft) oraz sprzedaży sprzętu. Zarząd zadowolony jest także z poprawy przychodów z usług wyłącznie komórkowych.

Operatora szczególnie cieszy, że coraz więcej klientów przekonuje się do oferty wiązanej. Na koniec roku skusiło się na nią blisko 1,37 mln abonentów indywidualnych, co oznacza 11 proc. przyrost w ciągu 12 miesięcy. Operator podaje, że w ostatnim kwartale roku zanotował 38 tys. przyłączeń netto usługi konwergentnej. Średni przychód na ofertę konwergentną (ARPO) nieznacznie wzrósł w porównaniu do 2018 r. i wyniósł 102,4 zł. Ich statystyczny nabywca posiada ponad cztery usługi w Orange. Wskaźnik ten cały czas ma tendencję rosnącą (w wyniku dosprzedaży dodatkowych usług komórkowych i telewizyjnych).

Orange podkreśla przy tym, że oferta konwergentna stanowi atut w konkurencji z operatorami telewizji kablowej, którzy albo w ogóle nie świadczą usług komórkowych lub świadczą je w bardzo ograniczonym zakresie. Orange zauważa też, że obecnie głównym polem walki na rynku telekomunikacyjnym stają się gospodarstwa domowe.

Ostatnie trzy miesiące 2019 r. były też najlepsze dla Orange jeśli chodzi o sprzedaż usług światłowodowych. Liczba przyłączeń sięgnęła 47 tys., a w całym roku liczba klientów usługi FTTH wzrosła o 42 proc. Na koniec 2019 r. korzystało z nich już 520 tys. klientów. Te wzrosty pozwoliły operatorowi wyjść na plus w całym segmencie internetowym. Na koniec 2019 r. Orange dostarczał na rynku indywidualnym 2 607 tys. stacjonarnych dostępów szerokopasmowych (w liczbę tę wchodzą też stacjonarne dostępy mobilne), tj. o 1,8 proc. więcej niż rok wcześniej. Warto też zaznaczyć, że obecnie 62 proc. klientów indywidualnych stacjonarnego internetu Orange jest posiadaczami pakietów konwergentnych.