REKLAMA

Polski rynek data center czeka na gigantów

Audytel szacuje, że powierzchnia obiektów data center w Polsce w perspektywie pięciu lat wzrośnie o 22 proc. (średnioroczny wzrost o ok. 4 proc.), co pokrywa się z szacowanym wzrostem popytu na usługi w centrach. Oznacza to, że w 2023 r. dostępna powierzchnia kolokacyjna w Polsce sięgnie 114 tys. m2.

Regulacje pomogą?

Autorzy raportu wskazują, że jednym z czynników napędzających popyt na usługi DC powinna być ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC), która weszła w życie latem ubiegłego roku. Wskazuje ona m.in. na szczególną rolę tzw. operatorów usług kluczowych. Są to firmy i instytucje świadczące usługi o istotnym znaczeniu dla utrzymania krytycznej działalności społecznej lub gospodarczej, zależne od systemów informatycznych. Ustawa wskazuje sektory, w których identyfikuje się operatorów usług kluczowych: energetyczny, transportowy, bankowy i infrastruktury rynków finansowych, ochrony zdrowia, zaopatrzenia w wodę pitną (wraz z dystrybucją) i infrastruktury cyfrowej.

– Docelowo takich operatorów będzie około 500. Decyzje są ciągle jeszcze wydawane. Można szacować, że zostały skierowane już do około połowy tych podmiotów, a potem przez sześć miesięcy muszą one dostosować swoje systemy informatyczne do odpowiednich wymagań. Wiele z tych podmiotów będzie musiało skorzystać z profesjonalnych data center, by sprostać tym wymaganiom – uważa Emil Konarzewski, partner zarządzający w Audytelu.

Audytel szacuje, że powierzchnia komercyjnych obiektów data center w Polsce w 2020 r. przekroczy 100 tys. m2.
(źr. materiały prasowe)

Magdalena Żernicka, business development manager data center w ATM, potwierdziła, że w ostatnim okresie sformułowano wobec jej firmy wymagania, które nie pojawiały się wcześniej. Chodziło o zgłoszenie w ciągu 24 godzin od wykrycia incydentu, który ma (lub może mieć) niekorzystny wpływ na cyberbezpieczeństwo do właściwego CSIRT, które w świetle przepisów o KSC są odpowiedzialne za przeciwdziałanie zagrożeniom cyberbezpieczeństwa.

Czekając na sprzedaż ATM

Według Audytela, innym bodźcem rozwojowym dla polskiego rynku data center może być wejście międzynarodowych graczy i konsolidacja.

– Na razie z wielkich światowych graczy w Polsce obecny jest tylko Equinix, który pojawił się trochę bocznymi drzwiami  przejmując Telecity. Być może globalni gracze zainteresują się Polską, np. przejmując istniejące zasoby któregoś z dostawców – mówi Grzegorz Bernatek.