REKLAMA

Przychody UPC Polska wyższe o 10 mln dolarów

460 mln dolarów przychodu miało w ubiegłym roku UPC Polska - wynika ze świeżo opublikowanego sprawozdania grupy Liberty Global. Nominowane w dolarach przychody polskiej sieci kablowej wzrosły w ubiegłym roku o 3% (10 mln dolarów). Innych istotnych pozycji finansowych swojej polskiej spółki grupa Liberty Global nie podaje.

Wobec średniego kursu dolara w ubiegłym roku na poziomie 3,16 zł przychody UPC wyniosłyby 1,453 mld zł. To może oznaczać niewielki spadek wobec roku 2012. UPC wykazało prawdopodobnie dodatni wynik operacyjny i prawie na pewno dużą stratę netto spowodowaną wysokim zadłużeniem wobec powiązanych spółek grupy (w 2012 r. - ponad 4 mld zł).

Operacyjne wyniki największej w Polsce sieci kablowej były w ubiegłym roku stabilne. Łączna liczba RGU wzrosła o 3% do 2,673 mln. Spółka dobrze radziła sobie na rynku dostępu do internetu i rynku telefonicznym, gdzie w każdym segmencie liczba abonentów wzrosła po ok. 60 tys. klientów w skali roku. W segmencie internetowym szczególnie udany był czwarty kwartał, kiedy liczba klientów wzrosła o 27 tys. Gorzej wygląda sytuacja w segmencie telewizyjnym.

UPC szacuje swój udział w polskim rynku płatnej TV na 9%. Liczba użytkowników platformy cyfrowej wzrosła wprawdzie ponad 90 tys., ale łączna liczba klientów usług wideo spadła prawie 170 tys. To oznacza, że znaczna liczba klientów analogu w ogóle rezygnuje z telewizji. Ponieważ istotna część tych klientów korzystała z pakietów socjalnych, to teraz mogą wybierać ofertę naziemnej telewizji cyfrowej. Niewykluczone jednak, że część klientów UPC traci na rzecz konkurencji (Vectry, Orange i Cyfrowego Polsatu). Operator wykazał za ubiegły rok spadek przychodów z instalacji usług (bez szczegółowych danych).

Bezustannie trwa erozja bazy klientów usług mobilnych, którą UPC przejęło wraz z siecią Aster, i która ma dosyć niski priorytet w grupie. Na koniec 2013 r. liczba kart SIM wynosiła już tylko 16,5 tys. (wobec prawie 80 tys., jakie miał Aster).

Jak podaje operator na koniec roku 32% jego klientów korzystało z pakietu triple-play. Wskaźnik liczby RGU do liczby abonentów wyniósł niespełna 1,9 i wzrósł nieznacznie w 2013 r.

Ze sprawozdania wynika, że na ten rok UPC Polska planuje uruchomienie usługi typu "WiFi Community" pod nazwą Wi-free. Dostęp do sygnału WiFi z domowych modemów będzie dostępny dla wszystkich klientów UPC, którzy udostępnią część swojego pasma WiFi i łącza internetowego innym członkom społeczności.

Informacja prasowa UPC Polska o wynikach w IV kw.2013 r.