REKLAMA

SDN i NFV zmienią DNA telekomów

Znaczące ulepszenia w zarządzaniu i elastyczności sieci, to główne obietnice SDN dla sektora telekomunikacyjnego. Uwzględniają automatyzację zarządzania ruchem, inżynierię ruchu oraz możliwość dostosowywania parametrów „sieci na żądanie” do bieżących potrzeb klienta

SDN pozwala operatorom zwiększać kontrolę nad własnymi systemami, szybciej i wydajniej dostarczać klientom nowe usługi i treści w ramach sieci CDN (Content Delivery Network). Budując dynamiczny i skalowalny system, dostawcy usług będą mogli zoptymalizować wykorzystanie swoich sieci i oferować niższe ceny, a także zmniejszać opóźnienia, zapewniać wysoką dostępność, szybki i wydajny routing oraz tworzyć rezerwy. Klienci – mając większy wpływ na kształtowanie zapotrzebowania na przepustowość i wybór treści oraz wyznaczanie priorytetowych aplikacji (poczta elektroniczna nie wymaga takiego samego priorytetu, jak transakcja online) – zyskają elastyczność.

Połączenie rozwiązań SDN z modelem NaaS (Network-as-a-Service – sieć jako usługa) umożliwia wprowadzanie zróżnicowanych systemów billingowych i modeli płatności, takich jak pay-as-you-go, płaska miesięczna taryfa, czy rozliczanie na podstawie faktycznego zużycia pasma/usługi.

Zasadnicze korzyści z zastosowania technologii SDN dla operatorów telekomunikacyjnych: optymalizacja inżynierii ruchu, poprawa jakości i elastyczności usług, obniżenie kosztów operacyjnych oraz doskonalenie sieci pod kątem obsługi platform chmurowych.

Transformacje telekomów: SDN, ale też NFV i LSO

Telekomy poddają się transformacji także dlatego, że obecnie w ich zasięgu są... technologie umożliwiające przeprowadzanie tej transformacji. Dwie najważniejsze, to SDN i NFV. Uzupełnia je tzw. orkiestracja usług, oznaczająca możliwość wspierania istniejących środowisk, wirtualnych systemów, SDN itp.

– SDN to przede wszystkim automatyzacja. Automatyzacja złożoności podstawowej sieci, odsłaniającą interfejsy API, które pozwolą tworzyć plan marketingowy nowych usług, nacisnąć przycisk i uruchomić nową usługę w trybie eksperymentalnym lub wdrożyć ją na pełną skalę dużo szybciej niż dotychczas – mówił Nigel Oakley zJuniper Networks podczas konferencji NetEvents.

Platforma wirtualizacji funkcji sieciowych NFV działa w oparciu o wirtualizację telekomunikacji i infrastruktury usług mobilnych, przy wykorzystaniu platform obliczeniowych i trendu open networking. NFV, to także odpowiedź na potrzeby operatorów telekomunikacyjnych, jeżeli chodzi o przejmowanie roli dostawcy OTT.

Warto zaznaczyć, że SDN i NFV będą jednymi z kluczowych technologii dla rozwoju systemów 5G. SDN będzie miała także wpływ na technologie optyczne, bezprzewodowe sieci 4G oraz systemy OSS (Operations Support Systems) i BSS (Business Support Systems).

Pierwsze wdrożenia, wątpliwości i pytania

Oprogramowanie wirtualizacyjne przenika też do sieci bezprzewodowych. Już kilku największych operatorów, dostrzegając zalety SDN oraz NFV, rozpoczęło proces wirtualizacji swoich sieci, wśród nich są m.in.: AT&T, Orange, CenturyLink i Verizon.

Autorzy najnowszego raportu OpenStack Foundation zaznaczają, że w przypadku operatorów telefonii komórkowej NFV wręcz zmieni reguły gry. Stanie się tak, dlatego, że technologia pomoże w rozwijaniu i wdrażaniu usług dwukrotnie szybciej, niż dotychczas. Przy jednoczesnym zmniejszeniu zależności od własnego sprzętu sieciowego i uwolnieniu potencjału własnych centrów danych.