REKLAMA

SIDUSIS zamiast reformy SIIS. Czyli jak nie należy tego robić

W piątkowy wieczór 1 lipca 2022 r. Sekretarz Stanu w KPRM Janusz Cieszyński poinformował na LinkedIn o projekcie nowelizacji megaustawy, którego efektem miałoby być (przede wszystkim) uruchomienie Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS). Zamysł ten należy uznać ze wszech miar za chybiony. Zastanówmy się dlaczego?

(źr.autor)

Typowym już zwyczajem projekt konsultacji ograniczono do minimum (o czym informuje wpis) – udostępniając jednak treść projektu w Google Docs. Co ciekawe w treści brak jest wskazania daty, do której należy złożyć ew. uwagi, oraz preferowanej formy uwag. Jeśli KPRM realnie zależy na opinii rynku, to w 22-stronnicowym pliku dodanie dwóch zdań precyzujących te kwestie powinno być automatyczne. Alternatywnie można podać link do miejsca oficjalnej publikacji, gdzie te kwestie są wyjaśnione.

SIDUSIS oznacza raportowanie w trybie ciągłym

Już w piątek po południu na TELKO.in Marek Jaślan opublikował wstępne omówienie projektu, stąd element ten pominę koncentrując się na podtytule niniejszego artykułu.

Za najważniejszy element proponowanej nowelizacji ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. 2021 poz. 777 z późn. zm. – dalej megaustawa) uznać należy wprowadzenie do niej rozdziału 2c poświęconego SIDUSIS. W jego ramach na szczególną uwagę zasługuje art. 29k, który definiując w ust. 1 sześć kategorii danych, wskazuje, iż będą one musiały być aktualizowane co piątek.

Obowiązek wyłącznie (?) dla operatorów

Wyżej wymieniony przepis zawiera również informację, iż zobowiązane do przekazywania danych będą podmioty wymienione w art. 29 ust. 2, w którym prócz jednostek publicznych, w pkt. 3 wskazani są przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Na pytanie zadane przeze mnie w wątku dyskusyjnym pod postem Janusza Cieszyńskiego na LinkedIn o to, czy dane te będzie opracowywał i przekazywał Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (który dysponuje danymi z Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej), uzyskałem odpowiedź: Będą to aktualizować operatorzy. Chyba wiedzą jakie produkty mają w ofercie?".

Warto wspomnieć, iż w projekcie rola Prezesa UKE ogranicza się (art. 4, zob. również omówienie na str. 14 projektu) do pierwszego zasilenia SIDUSIS danymi z inwentaryzacji (a więc SIIS) oraz upoważnia go (str. 9) do wprowadzenia nowego i rozszerzonego obowiązku sprawozdawczego dla operatorów (dublującego zresztą, jak należy uznać, SIIS).

Wyrażona w Ocenie Skutków Regulacji projektu teza (str. 20), że wprowadzenie nowego, stałego obowiązku raportowego „w opinii projektodawcy nie powinno to mieć znacząco negatywnego skutku dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych” jest co najmniej chybiona.